Kuntaliitto: Kuntien ja itsehallintoalueiden voitava neuvotella keskenään tehtävien jaosta

Kuntaliiton toimitusjohtajan Jari Koskisen mielestä kunnille ja itsehallintoalueille on annettava mahdollisuus jakaa tehtäviä.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen vaatii, että kunnille ja itsehallintoalueille annetaan mahdollisuus neuvotella keskenään yksittäisten tehtävien jaosta.

– Kaikilla vastuualueilla tarvitaan yhteistyötä ja yksittäisten tehtävien järjestämisessä on voitava tehdä erilaisia paikallisia ratkaisuja, sillä uudistuksen myötä syntyvät kunnat ja alueet ovat keskenään hyvin erilaisia, Koskinen toteaa kuntaliiton tiedotteessa.

Hän puhui asiasta valtiovarainministeriön järjestämässä Tulevaisuuden kunta -seminaarissa.

– Mahdollisuus sopia yksittäisten tehtävien, esimerkiksi toisen asteen koulutuksen ja joukkoliikenteen, siirrosta alueilla ottaisi parhaiten huomioon alueelliset erityispiirteet. Se myös takaisi hyvin toimivat palvelut ja hallinnon sekä antaisi vahvuutta molemmille hallinnon tasoille, Koskinen arvioi.

Kuntien vastuulla tulevaisuudessa olisivat hänen mukaansa ainakin varhaiskasvatus, päivähoito, perusopetus, kaavoitus, maapolitiikka, asuntopolitiikka, elinkeinoasiat, kotouttaminen, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajantoimi sekä joukkoliikenne. 

Lisäksi kuntien valtionosuusjärjestelmä tarvitsee hänen mielestään perusteellisen remontin. Nykyinen malli on rakennettu pohjalle, joka ei hänen mukaansa enää toimi, kun yli puolet rahoituksesta siirretään sote-palvelujen myötä itsehallinnollisille alueille.

– Kunnille jäljelle jäävällä rahoituksella ei kyetä turvaamaan kuntapalvelujen järjestämistä koko maassa ilman merkittäviä muutoksia kuntien rahoitusjärjestelmiin, Koskinen huomauttaa,

Kommentit