Kuntaliitto haluaa jatkaa työllisyyskokeilua

Kunnat haluavat jatkaa kokeilua, jossa vaikeimmin työllistyvien palvelujen järjestämisvastuu siirretään kokonaisvaltaisesti kunnille.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen kiirehtii kokeilun jatkamista mahdollisimman pian.

– Työllisyyskokeilu ja sitä koskeva kokeilulainsäädäntö on saatava voimaan mahdollisimman pian. Kokeiluun on valittava erityyppisiä alueita. Pääkaupunkiseudulla on mahdollistettava muista alueista poiketen yksittäisen kaupungin mukaan tulo, hän sanoo tiedotteessaan.

Kuntakokeiluun osallistuvien kuntien ryhmää on Kietäväisen mielestä laajennettava siten, että ainakin osassa kokeilualueita mukana pitäisi olla nuorisotyöttömät sekä maahanmuuttajat.

– Tärkeää on, että kokeilussa mahdollistetaan poikkeamat voimassa olevasta lainsäädännöstä. Valmisteilla oleva itsehallinnollisten alueiden uudistus ei poista tarvetta tältä kuntakokeilulta. Tulevaisuuden kunnissa elinvoimapolitiikka ja sen olennainen osa työllisyyden hoito tulee olemaan keskeisellä sijalla, Kietäväinen huomauttaa.

Vuosina 2012–2015 toteutetussa työllisyyden kuntakokeilussa mukana olleille kunnille annettiin vapaus toteuttaa vaikeasti työllistyvien palveluja uusilla ja erilaisilla tavoilla.

Kokeilun tulokset olivat Kietäväisen mukaan erinomaisia.

– Kokeiluun osallistuneissa kunnissa työllisyyskehitys erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta oli selvästi suotuisampaa kuin niissä kunnissa, jotka eivät osallistuneet kuntakokeiluun.

Kuntakokeiluhankkeen ohjausryhmä käsitteli maanantaina asiaa valmistelleen työryhmän raporttiluonnosta. Hallitus tekee kokeilun jatkon osalta lopulliset päätökset tammi-helmikuun vaihteessa.

Kommentit