Kuntien vaakunoita Kuntatalossa Helsingissä. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Kunta-alan osapuolet alkavat seurata työn murrosta

Henkilöstön osaaminen ja osaavan henkilöstön saaminen kunta-alalle on järjestöjen mukaan turvattava myös tulevaisuudessa.

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet käynnistävät työn murroksen pitkäjänteisen seurannan kunta-alalla. Tavoitteena on pitää huolta julkisen sektorin kunnosta ja toimintaedellytyksistä.

Seurannassa keskitytään työn muutosten tarkasteluun kunta-alan ammateissa, toimialoilla ja työpaikoilla. Seurannassa hyödynnetään myös muiden toimialojen ja maiden kokemuksia, sekä erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia.

Seuranta ohjataan osapuolten työryhmien tehtäväksi. Tämän lisäksi kuunnellaan työpaikkojen edustajia, johtoa ja henkilöstöä sekä muita asiantuntijoita.

Yhteisestä linjauksesta seurantaan sovittiin torstaina kunta-alan pääneuvotteluryhmässä. Mukana ovat KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo.

Järjestöt haluavat rakentaa työn murroksesta yhteisen kuvan ja vahvan tietopohjan, jota hyödynnetään kunta-alan ja sen työmarkkinoiden kehittämisessä. Henkilöstön osaaminen ja osaavan henkilöstön saaminen kunta-alalle on järjestöjen mukaan turvattava myös tulevaisuudessa.

Järjestöt muistuttavat tiedotteessaan lisäksi, että vaikuttava, jatkuvasti kehittyvä ja kustannustehokas julkinen sektori on Suomelle ja kansalaisille yhtä tärkeä kuin vientisektorin menestys.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt