Kunnille tulee tarjota selkeä visio siitä, miten ne pääsevät kriisistä yli. LEHTIKUVA/PEKKA SAKKI

Janne Heikkinen: Kunnille tarjottava tie ulos koronakriisistä

Vuonna 2019 kuntatalous oli itsessään ilman kriisejäkin poikkeuksellisen alijäämäinen ja heikko.

Kuntatalous on kiristynyt jatkuvasti viime vuosina. Toisia kuntia heikentävät väestön ikääntyminen eli suurten ikäluokkien massaeläköityminen ja kasvava palvelutarve, toisia puolestaan kasvu ja sen tuomat investointihaasteet peruspalveluverkon ja muun infran laajentamiseksi. Vuonna 2019 kuntatalous oli itsessään ilman kriisejäkin poikkeuksellisen alijäämäinen ja heikko.

Viime joulukuun valtiovarainministeriön katsauksesta käy ilmi, että kuntakentän alijäämien ennustetaan vain paisuvan entisestään. Asiaa ei varsinaisesti helpota RinteenMarinin hallituksen kaavailemat mittavat hankkeet kuntien tehtävien paisuttamiseksi. Oli jo epäselvää ennen koronakriisiäkin, mistä rahoista esimerkiksi oppivelvollisuuden iän nostaminen tai hoitajamitoitus kustannetaan.

Nyt tilanne on vielä monin verroin hankalampi. Marinin hallituksen tulee myöntää tosiasiat: sen hallitusohjelma on vanhentunut. Sen maalaama tilannekuva ei vastaa edes armeliaalla toiveajattelulla todellisuutta. Pidän tervetulleena sitä, että keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni uskalsi sanoa tämän Helsingin Sanomien haastattelussa ääneen. Toivottavasti hyviä puheita seuraavat erinomaiset toimet. Hän pyöritteli vaihtoehtoina hallituksen menonlisäyksien perumista rahan riittävyyden vuoksi. Toivottavasti myös muuallakin hallituksessa kuin vain valtiovarainministeriössä ollaan kriisitietoisia.

Viime viikkojen aikana koronaviruskriisi on muuttunut terveydellisestä uhasta myös vakavaksi taloudelliseksi uhaksi, koska taudin torjuminen vaatii ihmisten välisen fyysisen kanssakäynnin pienentämistä minimiin. Tämä iskee erittäin rankasti palvelualoihin ja muuhun yrityskenttään, ja sitä kautta verotuottoihin. Kuntien näkyvyys tulevaisuuden rahoituksen, verotuottojen kehittymisen sekä kriisin selättämisen suhteen ovat epäselvät. Samalla koronakriisin torjunnan eturintamassa taistelevat erittäin pätevät ja osaavat kuntiemme työntekijät, erityisesti sote-sektorilla. Verotulot supistuvat, sote-menot kasvavat.

Kunnille tulee tarjota selkeä visio siitä, miten ne pääsevät kriisistä yli. Ei voi olla niin, että vuoden sisällä merkittävä osa Suomen kunnista ajautuu kriisikunniksi. Tällainenkaan skenaario ei ole täysin poissuljettu, mikäli kuntia ei auteta. Hallitukselta vaaditaan asiassa konkretiaa, käytännössä valtion väliintuloa. Tämän vuoksi kokoomus on laatinut 6 kohdan strategiakokonaisuuden kuntien kriisin selättämiseksi.

Kuntaliiton mukaan koronakriisi tekee kuntien talouteen 1,5 miljardin loven. Puolimiljardia sote-menojen kasvusta, miljardin verotulojen laskusta. Tämän vuoksi kokoomus haluaa puuttua asiaan miljardin euron kriisipaketilla, sekä puolen miljardin muilla toimilla, jotka vahvistavat kuntataloutta epäsuorasti. Kriisimiljardista puolikas kohdistettaisiin mm. perusterveydenhuollon turvaamiseen suoraan kunnille ja sairaanhoitopiireille, jotta kunnat selviytyvät sote-velvoitteistaan kriisin aikana.

Koska kunnat tarvitsevat vision kriisin jälkeisestä jälleenrakennuksesta, tulee valtion siihen kuntia kannustaa. Haluamme sitoa osan rahoituksesta kuntien omiin taloutta vakauttaviin toimiin, kuten esimerkiksi kunta- ja palvelurakenteen uudistusten toteutukseen. Tämä rahahaku on käynnistettävä välittömästi akuutin tilanteen jälkeen.

Toivomme lisäksi kunnianhimoa norminpurkutyöhön sekä haluamme, että kuntien ja valtion väliset MAL-sopimukset viedään läpi, jotta kaavavarantoa uudelle rakentamiselle ja taloudelliselle toimeliaisuudelle syntyy. Samalla on tärkeää suunnata hallituksen “tulevaisuusinvestointeihin” tarkoitetut varat aidosti vaikuttaviin toimiin pikkunäppärien kikkailuiden ja käyttömenojen sijaan. Kun Suomea aletaan elvyttämään koronataantumasta, esimerkiksi liikenneverkon kehittäminen sekä ratahankkeiden käynnistäminen on tärkeää. Mm. pohjoiselle Suomelle tärkeä päärata ja sen Oulu-Liminka -kaksoisraide odottavat rahoitusta.

Kriisi on aina myös mahdollisuus tarkastella ja uudistaa pinttyneitä toimintatapoja ja remontoida rakenteita. Tämän vuoksi vahvan vision luominen ja viestiminen kunnille koronakriisin selättämiseksi on tärkeää. Samalla hallituksen tulee luopua kaikista kuntataloutta heikentävistä hankkeistaan, joiden rahoitus on heikoilla jäillä.

Janne Heikkinen

Janne Heikkinen

Janne Heikkinen on kokoomuksen kansanedustaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt