Kestävän kehityksen tavoitteiden pitää luoda raamit kaikelle toiminnalle ja johtamiselle kunnissa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Kunnanjohtaja: Ilmastotoimet eivät ole kustannus vaan investointi

Iin kunta on onnistunut puolittamaan hiilidioksidipäästönsä vajaassa kymmenessä vuodessa.

Kuntien ilmastotavoitteet ovat usein kunnianhimoisia, mutta niiden vieminen käytäntöön on vaikeaa, kertoo valtionyhtiö Motiva, joka konsultoi julkishallintoa, yrityksiä ja yhteisöjä energia- ja materiaaliasioissa.

Päästövähennystavoitteiden toteutuminen edellyttää Motivan mukaan ilmastonäkökulman liittämistä kaikkeen johtamiseen ja päätöksentekoon. Lisäksi ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää käytännön työtä kunnissa.

Motiva kehittää parhaillaan kuntien ilmastojohtamisen mallia.

– Tavoitteena on työstää edelläkävijäkuntien esimerkkien pohjalta hyvän ilmastojohtamisen reseptikirja, joka on hyödynnettävissä valtakunnallisesti kaikissa kunnissa. Lähtökohta on se, että edistetään kuntien ja kaupunkien ilmastojohtamisen vaikuttavuutta, kertoo asiantuntija Salka Orivuori Motivasta tiedotteessa.

Esimerkiksi Iin kunta onnistui puolittamaan hiilidioksidipäästönsä vajaassa kymmenessä vuodessa. Iin kunnanjohtajan Ari Alatossavan peräänkuuluttaa mukaan tärkeää on kaupunkien johdon sitouttaminen ilmastotyöhön.

– Kestävän kehityksen tavoitteet eivät saa olla vain yksi tavoite ja toiminto muiden joukossa, vaan sen pitää luoda raamit kaikelle toiminnalle ja johtamiselle. On tärkeää, että ilmastotoimia ei nähdä kustannuksina vaan investointeina tulevaisuuteen, hän painottaa.

Reseptikirjan esimerkkeinä toimivat kuuden kunnan ilmastotoimien vertaisarviot. Ensimmäinen arviointi tehtiin viime viikolla Hyvinkään kaupungista, jossa arvioijina toimivat Iin sekä Kuopion ilmastotoimia aktiivisesti edistäneet kuntatoimijat.

Hyvinkään vahvuuksia ovat arvion mukaan muun muassa eheä kaupunkirakenne, joka mahdollistaa kestävän viisaan liikkumisen, kuten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisäämisen.

Kuntien esimerkkejä hyödyntävä ja kuntien ilmastojohtamisen suositukset sisältävä reseptikirja julkaistaan ensi vuoden alkupuolella.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt