X
SULJE MAINOS
Sään ääri-ilmiöt ovat kirjoittajan mukaan yllättäneet. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Lenita Toivakka: Kun poliitikot empivät, yritykset jo toimivat

Helteinen kesäsää on tuonut iloa ja samaan aikaan huolta ilmastomme tilasta.

Lomatunnelmia ovat tänä kesänä varjostaneet myös äärimmäisten sääolosuhteiden aiheuttamat tulvat Keski-Euroopassa sekä rajut helteet, kuivuus ja metsäpalot Kanadassa ja Yhdysvaltojen länsirannikolla. Kansainväliset ilmastotutkijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että sään ääri-ilmiöiden voimakkuus on yllättänyt heidätkin voimallaan. Suomen pitkäkestoiset helteet ovat aiheuttaneet tukalaa oloa ja sairauksia monille ikäihmisille ja riskiryhmille. On selvää, että ilmastonmuutos etenee ja sen vaikutukset tuntuvat myös arjessamme.

YK:n tärkeät ja odotetut valtioiden väliset ilmastoneuvottelut järjestetään marraskuussa Skotlannin Glasgowssa. Kesän sään ääri-ilmiöt ovat varmasti vielä tuoreessa muistissa. Syksyllä katseen onkin oltava ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja torjumisessa.  Valtioiden on nostettava ilmastotyönsä kunnianhimon tasoa niin EU:ssa kuin kaikkialla muuallakin.

Euroopan komission äskettäin esittelemä ilmastopaketti sisältää konkreettisia toimia, joilla unionin valtiot pääsevät yhdessä sopimaansa tavoitteeseen 2030 mennessä. Kansalliset intressit tuovat oman haasteensa paketin läpiviemiseen eri EU-maissa. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja vaimentamiseksi tarvitaan kuitenkin kaikkia, vapaamatkustajia ei voi enää olla.

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii, että vähennämme päästöjämme yli puolet vuoteen 2030 mennessä ja saavutamme hiilineutraaliuden 2050 mennessä. Nykymenolla olemme menossa kohti kolmen asteen lämpenemistä.

Kun poliitikot vielä empivät ja eri valtioissa pohditaan keinoja yhdessä päätettyjen kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi, monet yritykset jo toimivat. Yrityksillä onkin keskeinen rooli ja vastuu ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä siihen sopeutumisessa. Yrityksillä on ratkaisut, resurssit, osaaminen ja teknologiaa tehdä ilmastotavoitteista konkreetista toimintaa.

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on vielä mahdollista. Yli 600 yritystä eri puolilla maailmaa on jo sitoutunut näihin kunnianhimoisiin 1,5 asteen, tieteeseen perustuviin, päästövähennystavoitteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys sitoutuu vähentämään liiketoiminnastaan aiheutuvia päästöjä merkittävästi 2030 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraaliuden 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi yrityksessä tehdään selkeä suunnitelma ja asetetaan lyhyen sekä pitkän ajan tieteeseen perustuvat tavoitteet.

YK:n yritysvastuualoitteen suomalainen verkosto Global Compact on tuonut Suomeen koulutusohjelman niille yrityksille, jotka haluavat sitoutua kansainvälisesti sovittuun tavoitteiseen. 25 suomalaista yritystä on ilmoittautunut mukaan tähän puolen vuoden mittaiseen koulutusohjelmaan.  Nämä yritykset ovat kiinnostuneita asettamaan toiminnalleen tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet tai vähintään ymmärtämään paremmin oman liiketoimintansa vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön. On hienoa, että vastuullisten, suomalaisten yritysten joukko kasvaa, sillä tähän mennessä vasta 16 suomalaista yritystä on asettanut tai sitoutunut asettamaan nämä 1,5 asteen tavoitteet liiketoiminnalleen.

Jo nyt eri sidosryhmät, sijoittajat, asiakkaat ja laajemmin koko yhteiskunta, odottavat yrityksiltä vaikuttavia ilmastotoimia ja siksi on hienoa, että yhä useampi yritys tekee julkisen lupauksen sitoutumisestaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Edelläkävijät houkuttelevat muita mukaan. Parhaiten ilmastonmuutokseen vastataankin yhdessä ja laajalla eri alojen ja toimijoiden yhteistyöllä.

Lenita Toivakka

Lenita Toivakka

Lenita Toivakka on Global Compact Network Finlandin pääsihteeri, entinen kansanedustaja ja ex-ministeri.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt