Ilmenneitä ongelmia ei ole saatu korjattua aikaisemmilla valvontatoimenpiteillä. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Kuluttajilla ongelmia sähkönmyyjän kanssa – järeät keinot käyttöön

Asiakkaat kertovat virheistä ja puutteista Fi-Nergy Voiman sopimuksissa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa.

Kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle on tullut tämän vuoden alusta yli 200 ilmoitusta ongelmista, jotka koskevat sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voimaa, kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Viime vuonna ilmoituksia tehtiin yli 500 kertaa.

Kuluttajat kertovat viraston mukaan virheistä ja puutteista sopimuksissa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa. Koska ongelmia ei ole saatu korjattua aikaisemmilla valvontatoimenpiteillä, kuluttaja-asiamies on nyt tarttumassa järeämpiin keinoihin, joista kerrotaan lisää lähikuukausina.

Monet kuluttajien kohtaamista ongelmista liittyvät viraston mukaan Fi-Nergyn laskutukseen. Sähköntoimituksesta laskutetaan etukäteen käyttöarvion perusteella ja arvio on monesti ollut huomattavasti liian suuri. Ennakkolaskutus käynnistyy ennen sähköntoimituksen alkamista, vaikka sopimus alkaisi vasta usean kuukauden kuluttua. Laskutusta ei ole tasattu tasaisin väliajoin vastaamaan asiakkaan todellista sähkönkäyttöä.

Virasto kertoo, että kuluttajien on ollut vaikea saada laskutusvirheitä korjattua sopimuksen päättymisen jälkeen muun muassa siksi, että yritykseen on vaikea saada yhteyttä sekä puhelimitse että sähköpostitse.

Asiakkaat eivät viraston mukaan ole myöskään saaneet loppulaskua sähkömarkkinalain edellyttämässä kuudessa viikossa sähköntoimituksen päättymisestä. Myös ennakkomaksujen palautus yhtiöltä on viivästynyt kohtuuttomasti.

Ilmoitusten mukaan sähkönmyyntisopimuksia on syntynyt ilman, että kuluttajat olisivat hyväksyneet tarjottua sopimusta. Monet Fi-Nergyn asiakkaat eivät ole saaneet lainkaan sopimusvahvistusta, vaikka laskuja on alkanut tulla nopeassa tahdissa.

Virasto muistuttaa, että kuluttajalla on oikeus kiistää epäselvissä olosuhteissa syntynyt sähkönmyyntisopimus. Jos myyjä ei ole toimittanut sopimusvahvistusta tai se tulee vasta 14 päivän peruuttamisajan jälkeen ja myyjä alkaa silti laskuttaa, kuluttaja voi ilmoittaa kirjallisesti sekä uudelle myyjälle että paikalliselle sähköverkkoyhtiölle kiistävänsä sopimuksen. Tällöin verkonhaltija ei toteuta myyjänvaihtoa.

Osa Fi-Nergyn myyntisopimuksista on solmittu alkamaan vasta pitkän ajan päästä, koska kuluttajalla on ollut määräaikainen sopimus toisen sähköntoimittajan kanssa. Yli kuusi kuukautta sopimuksenteon ja voimaantulon välillä on viraston mielestä usein kohtuuttoman pitkä aika, sillä olosuhteet ja esimerkiksi sähkön hinnoittelu voivat tässä ajassa muuttua.

Sähkön lisäksi yhtiö myy kahden vuoden määräaikaisia palvelusopimuksia, jotka sisältävät siirtohintojen kilpailutuksen, eli yhtiö lupaa selvittää, voiko kuluttajan siirtosopimusta vaihtaa parempaan. Yhtiön ehtojen mukaan palvelusopimus voi tulla voimaan, vaikka sähkönmyynti alkaisi vasta myöhemmin.

Ongelmatilanteissa kuluttajien kannattaa viraston mukaan tehdä kirjallinen reklamaatio Fi-Nergylle esimerkiksi sähköpostitse. Reklamaation tekemiseen voi hyödyntää Kuluttajaneuvonnan reklamaatioapuria. Jos ongelmat tästä huolimatta jatkuvat, kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt