Stockmannin tavaratalotoiminta on ollut pitkään vaikeuksissa. LEHTIKUVA/LAURA UKKONEN

Kuluttajien odotukset taloudesta romahtivat

Luottamus heikkeni selvästi kesäkuussa, ja työttömyyden uhka omalla kohdalla kasvoi.

Kuluttajien luottamus vajosi Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa, varsinkin odotus Suomen taloudesta on romahtanut viime vuoden vastaavaan aikaan nähden.

Kuluttajien odotukset Suomen yleisestä taloudesta olivat kesäkuussa hyvin pessimistiset. Samalla kuva kuluttajan oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta oli heikko. Ainostaan rahankäyttöaikeet kestotavaroihin pysyivät kesäkuussa ennallaan toukokuuhun verrattuna.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat kesäkuussa aiempaa huonommaksi. Ajankohtaa pidettiin yleisesti otollisena lainanotolle, ei niinkään säästämiselle tai kestotavaroiden ostamiselle.

Työlliset kuluttajat kokivat kesäkuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla lisääntynyt viime aikoina. Joka toisella työssä käyvä ei tosin kokenut uhkaa lainkaan.

Luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja heikointa Itä-Suomessa. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat optimistisimpia ja kielteisimpiä eläkeläiset.

Kuluttajien luottamusindikaattori laski kesäkuussa arvoon -4,6, kun se toukokuussa oli -1,8 ja huhtikuussa -1,7. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 1,7. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,5.

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi 1.–17. kesäkuuta 1 019 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt