Kuluttajien luottamus vahvistui tammikuussa

Kuluttajien odotukset paranivat tammikuussa selvästi varsinkin Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyydestä.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen on vaihteeksi kohentunut.

Varsinkin odotukset Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyydestä paranivat selvästi tammikuussa joulukuuhun ja vuodentakaiseen verrattuna. Kuluttajista 37 prosenttia uskoi taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana, kun taas 25 prosenttia arveli sen huononevan.

Kuluttajien odotukset myös omasta taloudestaan paranivat hieman. Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Sen sijaan näkemykset työttömyydestä pysyivät edelleen synkkinä. Kuluttajista 15 prosenttia odotti työttömyys vähenenevän seuraavan vuoden aikana, kun taas 48 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Kuluttajat kokivat tammikuussa tavanomaista enemmän myös omakohtaista työttömyyden uhkaa. Työllisistä 11 prosenttia uskoi tammikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan, mutta 20 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Myös arviot omista säästämismahdollisuuksista heikkenivät jonkin verran. Kuluttajat pitivät tammikuussa ajankohtaa hyvänä lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle, mutta ei säästämiselle.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt