X
SULJE MAINOS
Kuluttajien luottamus on nyt vahva. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Kuluttajien luottamus talouteen vahva

Arviot oman talouden nykytilasta olivat heinäkuussa myönteisimmät koko mittaushistoriassa.

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 4,4, kun se kesäkuussa oli 4,6 ja toukokuussa 2,7. Luottamus talouteen oli heinäkuussa hyvin vahvaa, sillä luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Vastaavaan aikaan viime vuonna indikaattori sai arvon -1,6.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä arvio oman talouden nykytilasta oli heinäkuussa myönteisin koko mittaushistoriassa. Lisäksi rahankäyttöaikeita kestotavaroihin oli runsaasti. Myös odotukset sekä oman että Suomen talouden tulevasta kehityksestä olivat heinäkuussa luottavaiset.

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa säilyi valoisana heinäkuussa. Sama päti työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien näkemykseen omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä. Heinäkuussa kuluttajien arvio inflaatiosta eli kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina kohosi jo pitkän ajan keskiarvonsa tasolle.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat heinäkuussa paremmaksi kuin koskaan. Ajankohtaa pidettiin erittäin otollisena säästämiselle, suotuisana myös lainanotolle ja kohtuullisena kestotavaroiden ostamiselle. Mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan yhä paljon tulevina kuukausina.

Edelleen hyvin moni oli heinäkuussa aikeissa ottaa lainaa vuoden sisällä. Samoin asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla viime kuukausien tapaan huomattavan paljon. Lisäksi moni harkitsi heinäkuussa auton ostoa seuraavan vuoden aikana ja myös kodin peruskorjausaikeita ilmeni laajasti.

Heinäkuussa luottamus talouteen oli selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 11,4) ja heikointa Itä-Suomessa (0,9). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat edelleen ylivertaisesti optimistisimpia (13,6). Heinäkuussa kielteisimmin talouskehitystä arvioivat yhä työttömät ja eläkeläiset (molemmilla -3,3).

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. heinäkuuta 1007 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt