X
SULJE MAINOS
oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan erinomainen lokakuussa. LEHTIKUVA/HANNA MATIKAINEN

Kuluttajien luottamus talouteen laski

Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 2,7, kun se syyskuussa oli 6,0.

Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon -6,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7, kertoo Tilastokeskus.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä sekä odotus että nykytilan arvio kuluttajan omasta taloudesta olivat lokakuussa hyvin valoisat. Odotus myös Suomen taloudesta oli optimistinen. Lisäksi kuluttajilla oli lokakuussa melko paljon aikeita ostaa kestotavaroita.

Syyskuuhun verrattuna odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua pysyi lokakuussa suunnilleen ennallaan. Muut kolme osatekijää heikkenivät selvästi. Viime vuoden lokakuuhun nähden osatekijät olivat nyt merkittävästi vahvemmalla tasolla, paitsi kestotavaroiden ostoaikeet, joita ilmeni lokakuussa saman verran kuin vuosi sitten.

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni lokakuussa hieman, mutta pysyi kuitenkin edelleen valoisana. Sama koski työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien näkemystä omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä.

Lokakuussa kuluttajien aavistus kuluttajahintojen nousuvauhdista eli inflaatiosta vuoden kuluttua ylitti jo selvästi pitkän ajan keskiarvonsa.

Kuten jo edeltävinä kuukausina, oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan erinomainen lokakuussa. Ajankohtaa pidettiin erittäin otollisena säästämiselle, suotuisana myös lainanotolle ja kohtuullisena kestotavaroiden ostamiselle. Mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan yhä melko paljon tulevina kuukausina.

Lokakuussa kuluttajilla oli asunnon ostoaikeita edelleen runsaasti. Myös kodin peruskorjaussuunnitelmia ilmeni paljon. Lisäksi varsin moni harkitsi auton ostoa seuraavan vuoden aikana. Viime kuukausien tapaan kiinnostusta myös lainanottoon esiintyi lokakuussa huomattavan yleisesti.

Lokakuussa luottamus talouteen oli, kuten tavallista, selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 8,0) ja heikointa Itä-Suomessa (-0,2). Väestöryhmistä alemmat (9,7) ja ylemmät (9,6) toimihenkilöt olivat optimistisimpia. Lokakuussa kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-7,4).

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. lokakuuta 1025 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt