X
SULJE MAINOS
Lokakuuhun verrattuna kuluttajien odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta heikkenivät marraskuussa. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Kuluttajien luottamus talouteen laskenut hieman

Inflaation kiihtyminen on havaittu.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 1,2, kun se lokakuussa oli 2,7 ja syyskuussa 6,0. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7, kertoo Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimus.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta oli marraskuussa hyvin valoisa. Lisäksi kuluttajilla ilmeni paljon aikeita ostaa kestotavaroita.

Myös odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua oli melko valoisa. Arvio Suomen talouden lähikuukausien kehityksestä oli marraskuussa pitkän ajan keskimääräistä vastaava.

Lokakuuhun verrattuna odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta heikkenivät marraskuussa. Viime vuoden marraskuuhun nähden kaikki osatekijät olivat nyt paremmalla tasolla, varsinkin odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua.

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa pysyi marraskuussa hyvin valoisana. Suunnilleen sama koski työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien näkemystä omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhasta kyselyhetkellä.

Marraskuussa kuluttajien arviot ja odotukset kuluttajahintojen nousuvauhdista eli inflaatiosta ylittivät jo selvästi pitkän ajan keskiarvonsa.

Kuten jo aiempina kuukausina, oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan marraskuussa erinomainen. Ajankohtaa pidettiin erittäin otollisena säästämiselle, suotuisana myös lainanotolle, mutta hieman huonona kestotavaroiden ostamiselle. Mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan yhä melko paljon tulevina kuukausina.

Marraskuussa kuluttajilla oli asunnon osto- tai rakentamisaikeita edelleen hyvin runsaasti. Lisäksi kodin peruskorjaussuunnitelmia ilmeni erittäin paljon. Moni harkitsi myös auton ostoa seuraavan vuoden aikana.

Viime kuukausien tapaan kiinnostusta myös lainanottoon esiintyi marraskuussa huomattavan yleisesti.

Marraskuussa luottamus talouteen oli selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 8,1). Heikointa luottamus oli tällä kertaa Pohjois-Suomessa (-3,4).

Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat marraskuussa optimistisimpia (10,0). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-8,2).

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset.

Luottamustutkimukseen vastasi 1.–18. marraskuuta 1 029 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt