Vähiten muutoksia kulutukseensa ilmastomuutoksen takia ovat tehneet keski-ikäiset. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kuluttajien huoli ilmastosta vähentynyt

Runsas keskustelu ilmastonmuutoksesta on ekonomistin mukaan saattanut aiheuttaa vastareaktioita.

Danske Bankin tuoreen kyselyn perusteella suomalaiskuluttajien huoli ilmastonmuutoksesta on laskenut vuodessa. Vuosi sitten ilmastonmuutoksesta oli erittäin huolissaan 29 prosenttia, nyt vain 20 prosenttia.

– Muutos ilmastoasenteissa on tapahtunut juuri tässä erittäin huolissaan olevien määrässä. Yksi selitys asenteiden muuttumiselle voi löytyä ilmastonmuutoksen luonteesta: se on pitkäaikainen ilmiö, jonka eteneminen ja torjuminen ovat hitaita prosesseja. Lisäksi niiden osuus, jotka eivät ole huolissaan, on kasvanut. Voi olla, että runsas keskustelu ilmastonmuutoksesta on aiheuttanut vastareaktioita, arvioi Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Vuosi sitten 19 prosenttia kertoi, että ei ole muuttanut kulutustaan ilmastonmuutoksen takia. Nyt osuus on jo 24 prosenttia. Yleisimmät tavat muuttaa kulutusta ovat kierrätyksen lisääminen, kulutuksen vähentäminen ja kodin energian kulutuksen pienentäminen.

– Eniten kulutustaan ovat muuttaneet nuorimmat ja vanhimmat ikäluokat. Vähiten muutoksia ovat tehneet keski-ikäiset, Appelqvist kertoo.

Verkkokauppa suosituinta pääkaupunkiseudulla

Verkkokaupan suosio on kyselyn perusteella suurin nuorten ja pääkaupunkiseudulla asuvien keskuudessa.

– Verkkokaupan suurta osuutta Helsingissä selittää osittain juuri nuorten suosio, sillä kiinnostus verkkokauppaan on matalampaa vanhemmilla ikäluokilla. Silti tulos osoittaa, että verkkokauppa on saanut jalansijaa alueella, jossa on kauppakeskusten kapasiteettia lisätty eniten, Appelqvist arvioi.

Verkkokauppa on yleistynyt eniten ruokakaupassa, mutta useimmat ostavat verkosta vaatteita. 18-39-vuotiaista noin 55 prosenttia tilaa vähintään puolet vaatteistaan verkossa.

Vuosi sitten 19 prosenttia oli joskus tilannut ruokaa verkosta, kun nyt osuus on neljännes.

– Ruuan verkkokauppa eroaa muista verkkokaupan alueista siinä, että se on alueellisesti rajattua. Päivittäistavaroita voi ostaa verkkokaupoista vain suurimmissa kaupungeissa. Yleistymisestä huolimatta ruokaostosten tekeminen vaikuttaa olevan yllättävän vähäistä jopa muuten verkkokaupoista paljon ostavien keskuudessa, Appelqvist kertoo.

Tiedot kerättiin web-kyselynä ennen joulua YouGovin kuluttajapaneelissa. Vastaajia oli yhteensä 1 500, ja virhemarginaali noin 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt