Ihmisiä viettämässä perjantai-iltaa Dallape-puistossa Helsingissä 22. toukokuuta. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kuluttajien heikko luottamus vahvistumassa

Arviot Suomen talouskehityksestä olivat toukokuussa synkeitä, mutta omaan talouteen luotettiin.

Kuluttajien luottamus elpyi Tilastokeskuksen mukaan jonkin verran toukokuussa huhtikuun heikolta tasolta.

Kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta ja lähitulevaisuudesta olivat enää vain vähän pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Myös rahankäyttöaikeet kestotavaroihin ovat palautuneet keskimääräiselle tasolleen.

Sen sijaan odotukset Suomen taloudesta paranivat vain hieman. Kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli Tilastokeskuksen mukaan edelleen lähellä historiallisia pohjalukemiaan vuosilta 2008-2009.

Kuluttajien odotus työttömyystilanteen kehityksestä parani toukokuussa, mutta edelleen pysyttiin ankealla tasolla. Sama päti palkansaajien ja yrittäjien kokemaan omakohtaiseen työttömyyden uhkaan.

Kuluttajien arvio kuluttajahintojen tulevasta nousuvauhdista säilyi toukokuussa ennallaan.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat toukokuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin jopa hyvin huonona säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle, joskin arviot paranivat huhtikuusta.

Lisäksi edelliskuun tapaan huomattavan monet harkitsivat toukokuussa lainanottoa ja asunnon ostoa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa -9,0 kun se huhtikuussa oli -13,9 ja maaliskuussa -7,1. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt