Nainen menossa TE-toimistoon. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kuluttajien arvio työllisyydestä synkkeni

Näkemys Suomen talouskehityksestä on edelleen synkkä.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa -5,9, kun se elokuussa oli -5,1 ja heinäkuussa -1,6. Viime vuoden syyskuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain näkemys kuluttajan oman talouden nykytilasta parani syyskuussa elokuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät hieman.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden vain odotus Suomen taloudesta koheni aavistuksen syyskuussa muiden osatekijöiden mennessä vuodessa huonompaan suuntaan. Indikaattoriluku kuluttajien odotuksista Suomen taloudesta vuoden kuluttua oli syyskuussa -18,1. Vuotta aiemmin syyskuussa luku oli -20,7.

Odotus myös oman talouden lähitulevaisuudesta oli vaisu, mutta arvio sen nykytilasta vastasi suunnilleen pitkän ajan keskimääräistä näkemystä. Rahankäyttöaikeita kestotavaroiden hankintaan oli kuluttajilla syyskuussa yhä hieman tavanomaista enemmän.

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä synkkeni syyskuussa entistäkin ankeammalle tasolle. Työttömyyden saldoluku oli syyskuussa -39,9. Elokuussa vastaava luku oli -26,8. Myös omakohtaisen työttömyyden uhkaa ilmeni aiempaa enemmän työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa.

Kuluttajien arviot kuluttajahintojen nousuvauhdista laskivat nyt syyskuussa selvästi.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat syyskuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin taas jonkinlaisena säästämiselle mutta huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle. Kuitenkin syyskuussa ennätyksellisen moni oli aikeissa ottaa lainaa. Myös asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla enemmän kuin koskaan. Lisäksi moni harkitsi kodin peruskorjaamista ja auton ostoa.

Syyskuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -1,2) ja heikointa Itä-Suomessa (-10,4). Väestöryhmistä alemmat toimihenkilöt olivat optimistisimpia (0,8). Pessimistisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät (-14,7) ja eläkeläiset (-12,2). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai syyskuussa arvon -7,0.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–20. syyskuuta 1112 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt