Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat helmikuussa varsin hyväksi. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Kuluttajat arvioivat talouskehityksen heikoksi

Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa -4,5.

Tammikuussa se oli -4,6 ja joulukuussa -4,2. Viime vuoden helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon -2,4. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä arviot kuluttajan oman talouden nykytilasta ja lähitulevaisuudesta heikkenivät helmikuussa tammikuuhun verrattuna.

Odotukset Suomen talouden lähitulevaisuudesta pysyivät ennallaan, mutta arviot rahankäytöstä kestotavaroihin paranivat jonkin verran. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden luottamusindikaattorin osatekijät heikkenivät, lukuun ottamatta rahankäyttöaikeita, jotka pysyivät suunnilleen samalla tasolla.

Helmikuussa kuluttajat arvioivat Suomen talouskehitystä heikoksi. Saldoluku oli -14,3. Kuva omasta taloudesta oli kohtalaisella tasolla (6,8).

Kuluttajien näkemykset työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa paranivat hyvälle tasolle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka omalla kohdalla pysyi pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat helmikuussa varsin hyväksi. Ajankohtaa pidettiin otollisena lainanotolle ja säästämiselle, mutta ei erityisen otollisena kestotavaroiden ostamiselle.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–18. helmikuuta 1041 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt