X
SULJE MAINOS

Kuluttajariitojen ratkaisua halutaan täsmentää, verkkokaupalle oma asiointifoorumi

Oikeusministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksen sääntelystä, jota sovellettaisiin kuluttajariitojen ratkaisemiseen tuomioistuimen ulkopuolella.

EU:n direktiivin mukainen lakiehdotus koskisi yksityisiä vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä, jotka olisi ilmoitettu EU:n komission luetteloon.

Koska Suomessa on kuluttajariitoja varten jo nykyisin kattava riidanratkaisuelinten verkosto, työryhmä ei pidä uusien elinten perustamista tarpeellisena.

Julkisista riidanratkaisuelimistämme kuluttajariitalautakunta ja liikennevahinkolautakunta ehdotetaan ilmoitettavaksi komission luetteloon.

Lautakuntia koskeva lainsäädäntö tarkistettaisiin vastaamaan direktiivin vaatimuksia. Lakeihin lisättäisiin muun muassa säännös ratkaisusuositusten antamisesta 90 päivän määräajassa.

Lautakunta voisi myös jättää sille tehdyn valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Verkkokaupalle oma asiointifoorumi

Lisäksi työryhmä ehdottaa asetusta sähköisestä riidanratkaisufoorumista verkkokauppaa koskevia kuluttajariitoja varten.

Komission ylläpitämä foorumi aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Sen kautta kuluttaja voi tehdä valituksen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle.

Työryhmä on myös pohtinut, pitäisikö vakuutussopimuksista johtuvat riita-asiat keskittää Vakuutuslautakuntaan. Työryhmän mielestä on kuitenkin kuluttajien edun mukaista säilyttää kuluttajariitalautakunta yleistoimivaltaisena riidanratkaisuelimenä.

Työryhmän mietintöön liittyy kaksi eriävää mielipidettä. Ne koskevat vakuutusasioiden kuluttajariitoja sekä kuluttajan velvollisuutta viedä asiansa ensin kuluttajaoikeusneuvojalle.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt