Kuntatyönantajien logo. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Kuntatyönantajat: Uudistus ei kannusta rekrytoimaan

Kustannuksia lisäävä perhevapaauudistus ei edistä tasa-arvoa, toteaa Kuntatyönantajat KT.

Hallitusohjelman mukaan perhevapaauudistuksen tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä nykyistä tasaisemmin, tasa-arvo työelämässä vahvistuu ja sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät. Kuntatyönantajat katsoo, ettei esitys perhevapaauudistuksesta edistä riittävästi näiden tavoitteiden toteutumista.

Työnantajille lisää kustannuksia aiheuttava perhevapaauudistus ei lisää tasa-arvoa eikä kannusta rekrytoimaan uutta henkilöstöä. Uudistuksen valmistelussa ei ole huomioitu riittävästi työelämän uudistukselle asettamia tarpeita, KT toteaa kannanotossaan

Työnantajapuolen mukaan esitykseen perhevapaauudistuksesta sisältyy työelämän joustoja, jotka lisäävät merkittävästi perhevapaajärjestelmästä kunnille ja kuntayhtymille aiheutuvia kustannuksia sekä järjestelmän rahoittajana, työnantajana että palveluiden tuottajana. Joustot lisäisivät kustannuksia myös esimerkiksi sairauspäivärahoissa ja varhaiskasvatuksessa.

– Esitys ei paranna työllisyyttä, mikä ei edistä hallituksen asettaman työllisyystavoitteen saavuttamista, KT niittaa.

Esitetyssä perhevapaauudistuksessa molemmille vanhemmille on kiintiöity yhtä pitkä vanhempainvapaa. Esitys kuitenkin mahdollistaa sen, että äidit voivat pitää nykyisen pituisen vanhempainvapaan, jos isät siirtävät osan vanhempainvapaastaan äidille.

– Tämän vuoksi uudistus ei muuttane perhevapaiden jakautumista merkittävästi, kun otetaan huomioon se, että kotihoidontukijärjestelmään ei ehdoteta muutoksia, KT arvioi.

– Esitetty uudistus ei sisällä riittävästi elementtejä, jotka kannustaisivat perheitä muuttamaan perhevapaiden käyttöä nykyisestä. Tavoite palkkatasa-arvon ja muun tasa-arvon edistämisestä tai perhevapaiden nykyistä tasaisemmasta jakautumisesta tuskin toteutuu, epäilee KT.

Esityksen mukaan äidit voivat pitää vanhempainvapaata nykyistä huomattavasti pidemmällä ajanjaksolla ja useammissa jaksoissa.

Kuntatyönantajan mukaan tämä lisäisi toistuvia poissaoloja töistä. Uudistus lisäisi määräaikaisia ja erityisesti lyhytaikaisia määräaikaisia työsuhteita erityisesti naisvaltaisilla aloilla, joissa käytetään paljon perhevapaita.

Perhevapaiden kokonaispituuden kasvu lisäisi kustannuksia merkittävästi ja hallitsemattomastikin. Uudistuksessa isien käytettävissä olevien vapaiden kokonaiskestoa on pidennetty. Esityksessä lähdetään oletuksesta, että isät eivät käyttäisi laajasti heille kiintiöityjä vapaita.

– Jos isät lisäävät heille kiintiöidyn vapaan käyttöä, uudistuksen kustannukset ylittyvät merkittävästi ja hallitsemattomastikin suuremmiksi kuin mitä esityksessä on arvioitu. Kun tavoitteena on, että isät käyttäisivät heille kiintiöidyt vapaat, tämä vaihtoehto on huomioitava myös uudistuksen kustannusarviossa, KT toteaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt