KT Työnantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

KT tuomitsee hoitajajärjestöjen työtaistelutoimet – ”häikäilemätöntä”

Sairaanhoitopiireihin on asetettu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja, vaikka alalle on juuri saatu työrauha.

KT Kuntatyönantajien valtuuskunta pitää Tehyn ja Superin useisiin sairaanhoitopiireihin kohdistamia työtaistelutoimia täysin sopimattomina ja häikäilemättöminä.

Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote ry on asettanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yhdeksään sairaanhoitopiiriin, vaikka kunta-alalle on juuri saatu aikaan työrauha ja uudet virka- ja työehtosopimukset pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen.

– Tehy ja Super murentavat toimillaan uskottavuutensa neuvottelu- ja sopijaosapuolena, KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen sanoo tiedotteessa.

KT:n valtuuskunnan mielestä Soten sairaanhoitopiireihin kohdistamat työtaistelutoimet eivät ole järkevässä suhteessa kiistelyn varsinaiseen syyhyn. Kiistan ytimessä on Avaintyönantajat Avainta ry:hyn kuuluvan osuuskunnan sopimusoikeuksia koskeva erimielisyys.

Koskaan aiemmin kunta-alan työmarkkinahistoriassa ei toisen sopimusalan kiistoja ja painostustoimia ole Sote ry:n toimien tapaan kohdistettu työrauhan aikana kuntatyönantajiin.

– Kuntatyönantaja ei nykyisellään voi olla enää varma siitä, saako työ- ja virkaehtosopimuksilla työrauhaa. Suomalainen työrauhajärjestelmä kaipaa pikaista korjausta, KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen toteaa.

KT:n valtuuskunta vaatii ylityö- ja vuorovaihtokieltojen lopettamista välittömästi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt