Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. LEHTIKUVA/MESUT TURAN

KD: Verotuksen painopiste haittaveroihin

Kristillisdemokraattien visio ja vaaliteema eduskuntavaaleissa on ’Suomi, johon voit luottaa’.

Kristillisdemokraatit julkisti perjantaina vaaliohjelmansa sekä kampanjateeman ja -julisteen. Vaaliohjelman keskeisiä teemoja ovat lapsiystävällisyys, hyvä vanhustenhoito, työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sosiaaliturva, laadukas koulutus ja turvallisuus.

– Vaikka Suomi on hyvä maa asua ja elää, silti moni asia vaatii korjaamista ja uudistamista. Suuri ongelma on osattomuuden, epävarmuuden ja turvattomuuden kokemus. Se näkyy esimerkiksi alhaisena syntyvyytenä. Koulutuksen laadun murentuminen syö pohjaa mahdollisuuksien tasa-arvolta. Ilmastonmuutos ja pakolaiskriisit aiheuttavat suurta epävarmuutta. Reaktiona turvattomuuteen ja voimattomuuteen erilaiset ääriliikkeet ja –ideologiat löytävät kasvualustaa. Näihin haasteisiin KD tarjoaa oman luottamusta rakentavan vaihtoehtonsa, sanoo puheenjohtaja Sari Essayah.

Kristillisdemokraattien tavoitteena on Suomi, joka hyvällä perhepolitiikalla rakennetaan lapsiystävälliseksi. Puolueen mukaan tämä merkitsee perhetukien korotuksia, perheen ja opiskelun tai työn parempaa yhteensovittamista ja perhevapaauudistusta, joka lähtee lapsen ja perheen tarpeista käsin.

Puolue haluaa vanhustenhoitoon tuhuta hoitajaa lisää.

– Vanhusköyhyys on nujerrettava. Tämän hallituksen leikkaukset kansaneläkkeisiin on peruttava, terveydenhuollon ja kotiin tarjottavien sosiaalipalveluiden maksukatto yhdistettävä. Omaishoitajien palkkiota on korotettava ja saatava se verovapaaksi, KD vaatii.

Sote-alueilla on KD:n mielestä oltava laaja vapaus päättää siitä, miten palvelut tuotetaan eli tuottaa palvelut itse, ostaa ne yksityiseltä tuottajalta tai antaa asiakkaalle palvelusetelin. Valinnanvapautta on laajennettava hallitusti asiakassetelijärjestelmän ja henkilökohtaisten budjettien avulla. Sote-alueen rahoituksen tulee perustua valtionosuusjärjestelmään ja kuntaveroon sisältyvään sote-osuuteen.

Kristillisdemokraatit uudistaisi myös sosiaaliturvan ja lisäisi energiaomavaraisuutta. Energian nettotuontia pitää vähentää 2-3 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2040 mennessä Suomen on oltava riippumaton fossiilisesta tuontienergiasta ja sähkön nettotuonnista.

Puolue palkkasi myös tuhat uutta poliisia ja koventaisi rangaistuksia etenkin seksuaali- ja väkivaltarikoksissa. Turvapaikkaprosessin on KD:n mukaan oltava riittävän nopea, mutta varmistaa hakijan oikeusturvan toteutuminen. Lieveilmiöitä on torjuttava hillitsemällä laittomasti maassa oleskelevien määrää tehokkaalla ulkomaalaisvalvonnalla ja maasta poistamisella.

Yritysverotusta ei ole varaa kiristää

Kristillisdemokraattien veropoliittisen ohjelman mukaan ansiotuloverotusta pitää kohtuullistaa erityisesti pieni- ja keskituloisten osalta. KD esittää tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista sekä omaishoidon tuen muuttamista verottomaksi tuloksi.

– Lapsilisät pitää säilyttää verovapaana etuutena lapsiperheille. Lapsilisien verottaminen olisi käytännössä lapsiperheiden kokonaisverotuksen kiristämistä.

KD:n tavoitteena on niin ikään eläkeverotuksen yksinkertaistaminen ja keventäminen. Eläkkeiden verotusta pitää keventää eläketulovähennyksen korotuksella. Samalla verotusta pitää kehittää niin, että eläkeläisten tilapäistä tai osa-aikaista työtä verotetaan nykyistä kevyemmin.

Yritysten verotaakkaa ei pidä lisätä nykyisestään. KD:n mielestä on tärkeää, että yhteisövero ja yrittäjävähennys säilytetään nykytasolla. Perintö- ja lahjaveroa pitää kohtuullistaa pitkäjänteisesti. Erityisesti yritysten sukupolvenvaihdosten edellytyksiä pitää parantaa perintöveron huojennusta korottamalla ja maksuaikaa pidentämällä.

Puolue esittää kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korotusta 3600 euroon vuodessa.

Verotuksen painopistettä on KD:n mielestä siirrettävä työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristölle tai terveydelle haitallisen kulutuksen verottamiseen. KD esittää alkoholiveron ja tupakkaveron korottamista sekä terveysperusteisen sokeriveron käyttöönottoa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt