Niukkuus pakottaa keskittymään vain välttämättömimpiin hankintoihin. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Köyhien perheiden lapset kantavat syyllisyyttä

Varallisuudella on merkitystä myös kiusaamiskokemuksiin.

Pelastakaa Lapset ry kertoo, että vähävaraisten perheiden lapset ovat kyselyn perusteella hyvin tietoisia perheensä taloudellisesta tilanteesta. Asiasta kerrotaan tuoreessa Lapsen ääni 2019 -raportissa.

Lapset kertovat vastauksissaan materiaalisen omaisuuden puutteesta ja heikommista osallistumismahdollisuuksista esimerkiksi harrastustoimintaan.

Vain 8 prosenttia vähävaraisten perheiden lapsista kertoi olevansa tyytyväinen perheensä rahatilanteeseen, kun hyvin toimeentulevilla vastaava luku oli 92 prosenttia.

Vähävaraisten perheiden lapset kantavat syyllisyyttä perheensä taloudellisesta tilanteesta. Kaikista vastaajista syyllisyyttä on kokenut 39 prosenttia, vähävaraisten perheiden lapsista jopa 76 prosenttia.

Varallisuudella on merkitystä myös kiusaamiskokemuksiin. Kaikista vastaajista 13 prosenttia kertoi tulleensa kiusatuksi perheen taloudellisen tilanteen takia. Vähävaraisten perheiden lapsista kiusaamista oli kokenut 32 prosenttia.

Myös maksullisiin harrastuksiin osallistuminen on vähävaraisten lasten keskuudessa vähäisempää. 61 prosenttia ei osallistu lainkaan maksullisiin harrastuksiin, kun vastaava luku varakkaiksi itsensä määritelleiden lasten kohdalla on 34 prosenttia.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä touko-kesäkuussa, ja siihen vastasi 565 lasta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt