SYL:n mukaan todistusvalinnan suurin ongelma on se, ettei kaikilla yliopisto-opinnoista kiinnostuneilla hakijoilla ole mahdollisuutta hakea sen kautta. LEHTIKUVA/IRENE STACHON

Sture Fjäder: Koulutusta ja osaamista ei saa heikentää

Kirjoittajan mukaan finanssikriisistä opittiin, että korkea koulutustaso suojaa syrjäytymiseltä.

Koronakriisi vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin. Poikkeustilanne ja siitä aiheutuva matalasuhdanne voivat aiheuttaa erityisen ankaria aikoja työuran alkuvaiheessa oleville tai työelämässä vasta aloittaville.

On yhteiskuntamme tehtävä pitää huolta, että nuoret pärjäävät ja voivat kouluttautua niin korkealle kuin mahdollista. Tätä tehtävää ei saa horjuttaa. Lasten ja nuorten on tänäkin vuonna saatava kouluissa ja oppilaitoksissa riittävä opetus, ohjaus ja osaaminen. Syrjäytymisen riski pitää ottaa tosissaan ja varmistaa, että tukea on saatavilla.

Korkeakouluissa opiskelevien on voitava edistää opintojaan niin normaalisti kuin suinkin. Tutkintovaatimusten on täytyttävä.

Erityisesti lukiolaisilla on takanaan kova työ. Poikkeustilanne toi mukanaan ylimääräistä stressiä muun muassa ylioppilaskirjoitusten tiivistettynä aikatauluna. Seuraava koetinkivi heille ovat korkeakoulujen opiskelijavalinnat. On erittäin tärkeää, että ne pystytään toteuttamaan turvallisesti, ajallaan ja huomioiden poikkeustilanne.

Maan hallitus on reagoinut yritysten ahdinkoon ja uusia keinoja helpottaa kriisistä toipumista valmistellaan päivittäin. Meidän on yhteiskuntana pystyttävä varmistamaan, että meillä on jatkossakin terveitä ja työllistäviä yrityksiä. Samalla on huolehdittava, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa.

Paluuta entiseen ei ole. Voimme kuitenkin loiventaa kriisin kielteisiä vaikutuksia ja valmistautua tulevaan.

Kiitos kaikille henkilöille, jotka päivittäin teette tärkeää työtä poikkeusoloissa koulutuksen, osaamisen ja tutkitun tiedon parissa.

Finanssikriisin jälkipyykistä opimme, että korkea koulutustaso suojaa työttömyydeltä ja syrjään jäämiseltä paremmin kuin mikään muu yksittäinen tekijä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kriisin jälkihoitoa tehdään yhtä järjestelmällisesti kuin nyt päätöksiä akuutin kriisivaiheen hoitamiseksi.

Panostukset osaamiseen ja koulutukseen kannattavat taloudellisesti. Niiden vaikutuksia emme näe heti, vaan vuosien päästä. Pahimmassa tapauksessa kriisin vaikutukset näkyvät työmarkkinoilla vielä vuosikymmentenkin kuluttua, jos emme nyt varmista koulutusjärjestelmämme toimivuutta ja nuorten kykyä suoriutua koulutuksesta.

Kriisin vaikutukset ovat moninaiset emmekä osaa kaikkea vielä edes ennustaa. Näissäkin oloissa on syytä keskittyä pitämään yhteiskunnan rattaat pyörimässä ja samalla tasoittaa tietä siihen aikaan, kun poikkeustilanne on ohi. Koulutus, osaamisen ja toimeentulon edellytysten turvaaminen ovat tässä keskeisiä.

 

Sture Fjäder

Sture Fjäder

Sture Fjäder on Akavan puheenjohtaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt