Koulutusinflaatio on totta: maistereista tulee alempia toimihenkilöitä

Koulutuksen arvo on viimeisten vuosikymmenten aikana laskenut Suomessa merkittävästi, selviää tuoreesta väitöskirjasta.

Koulutusinflaatiolla tarkoitetaan koulutuksen ostovoiman alenemista työmarkkinoilla. Kysymys on siitä, millaisiin sosioekonomisiin asemiin tietyn tasoisella koulutuksella on päädytty eri aikoina. Väittelijä Mikko Aron mukaan tietyn tasoiseen asemaan päästäkseen kunkin sukupolven on täytynyt kouluttautua edellistä pidemmälle.

Aro tarkasteli väitöskirjassaan koulutusinflaatiota Suomessa vuosina 1970–2008. Empiirisissä analyyseissa tarkasteltiin kunakin vuonna 30–39-vuotiaiden ikäryhmää.

– 1970-luvulla alempi korkeakoulututkinto oli lähes yhtä varma pääsylippu ylemmän toimihenkilön asemaan kuin ylempi korkeakoulututkinto, ja opistotutkintokin oli usein riittävä. 2000-luvulle tultaessa erityisesti alempien korkeakoulututkintojen ja opistotutkintojen arvo oli laskenut merkittävästi, Aro kertoo väitöstiedotteessaan.

Yhä useammasta maisterista alempi toimihenkilö

Nykyään jopa ylemmällä korkeakoulututkinnolla eli maisterin tutkinnolla päädytään aiempaa huomattavasti useammin alemman toimihenkilön asemaan. Vastaavasti ylemmäksi toimihenkilöksi päätyneiden osuus on laskenut.

Aron mukaan 1970-luvun alussa alempien toimihenkilöiden osuus ylemmällä korkeakouluasteella oli muutamien prosenttien luokkaa. 1990-luvun lamaan asti osuus pysytteli noin viiden prosentin paikkeilla. Sen jälkeen tilanne on kuitenkin muuttunut.

– Vuonna 2008 noin 15 prosenttia maistereista oli päätynyt alemmaksi toimihenkilöksi. Tänä päivänä osuus voi olla jo noin viidenneksen luokkaa, mikäli kehitys on jatkunut viime vuosina edelleen samaa tahtia kuin tarkastelemallani aikavälillä, Aro kertoo.

Väestön koulutustaso on noussut Suomessa viimeisten neljän vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Koulutusekspansiolla havaittiin tutkimuksessa selvä yhteys tutkintojen arvon alenemiseen.

– Koulutusinflaatio on ylemmällä korkeakouluasteella kulkenut suunnilleen samaa tahtia koulutuksen laajenemisen kanssa, mutta alemmalla korkeakouluasteella yhteys on ollut huomattavasti jyrkempi.

VTM Mikko Aron väitöskirja Koulutusinflaatio. Koulutusekspansio ja koulutuksen arvo Suomessa 1970–2008 tarkastetaan perjantaina 21. maaliskuuta Turun yliopistossa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt