Koulutus on vastaus moneen haasteeseen. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Olli Luukkainen: Koulutus on paras keino kotoutua ja työllistyä

OAJ:n puheenjohtaja huomauttaa, että maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen joukko.

Suomi on hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen suhteen uudenlaisen kysymyksen edessä. Työikäisen väestön osuus koko väestöstä on jo pitkään ollut laskussa suurten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle. Nyt myös syntyvyys on rajusti laskussa.

Voidaksemme ylläpitää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen palveluja myös tulevaisuudessa on ratkaistava, kuinka Suomeen saadaan lisää työikäistä väestöä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on avattava nykyistä laajemmin hyvinvointiyhteiskuntamme ovet myös niille, jotka tulevat tänne muualta.

Koulutus on paras keino kotoutua ja työllistyä. Koulutuksen tehtävänä on tarjota edellytykset hyvän ja monipuolisen elämän rakentamiseen jokaiselle. Meidän on tarjottava koulutusta kaiken ikäiselle väestölle, myös maahanmuuttajille, jotta jokaisen henkilön potentiaali, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet tulevat parhaalla tavalla esille yhteiskunnassa.

Aivan ensimmäiseksi meidän on lopetettava puhuminen maahan muuttajista aivan kuin se olisi yhtenäinen joukko. Monimuotoisuus tämän ryhmän osalta on jopa laajempi kuin kantasuomalaisten kohdalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön maahanmuuttaja-asioiden ohjausryhmä antoi ministeri Sanni Grahn-Laasoselle 99 toimenpide-ehdotusta kotoutumisen edistämiseksi vuonna 2017. OAJ halusi myös nostaa omia toimenpide-ehdotuksiaan esille maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi koulutuksen keinoin vuonna 2015 julkaistussa Kotoutumiskompassissa. Vielä on kuitenkin tehtävää, vaikka edistystä on tapahtunut paljon.

Pedagogiseen varhaiskasvatukseen panostaminen nousee yhdeksi tärkeimmistä maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta. Alle kouluikäisten pitää saada osallistua varhaiskasvatukseen koulutettujen opettajien opetuksessa jo heidän odottaessaan oleskelulupaa tai rekisteröitymistä. Kun lapset pääsevät varhaiskasvatukseen, äitien on mahdollista osallistua koulutukseen tai työelämään.

Vapaan sivistystyön uuden sivistystehtävän toivotaan jalkautuvan jokaisen maahanmuuttajaperheen arkeen. Siellä esimerkiksi kielen sekä luku- ja kirjoitustaidon opiskelu toteutetaan erilaisin toiminnallisin keinoin mm. ruokaa laittaen tai käsitöitä tehden. On syytä kiinnittää myös huomio kotihoidontukeen.

Varhaiskasvatuksessa pitäisi myös tarjota oman äidinkielen opetusta sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta pienten lasten pedagogiikan keinoin. Nämä pitää seuraavan hallituksen kirjata lakiin.

Suomessa puhutaan jo kymmeniä kieliä eikä tätä osaamista ole osattu hyödyntää tarpeeksi kotoutumisen edistämisessä. Tähän on syytä tarttua. Suomeen saapuu myös korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, joiden osaamista pitää pystyä hyödyntämään paremmin. Jokaisella oleskeluluvan saaneella aikuisella on mahdollisuus päästä kotoutumiskoulutukseen. Tällä hetkellä kotoutumiskoulutus ei ole osana koulutuksemme kokonaisuutta. Laadun, seurannan ja kehittämisen edistämiseksi kotoutumiskoulutus pitää siirtää opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen.

Sivistys on Suomen sateenvarjo, jolla pärjäämme. Suomi on sivistysvaltio, jolla pitää olla mahdollisuus kehittyä, ja kehittää kaikkia kansalaisiaan. Meidän pitää olla suunnannäyttäjiä siinä, että hyväksymme moninaiset kansalaisemme ja annamme mahdollisuuden myös niille, jotka eivät tänne välttämättä jää. Saattaa olla, että he palaavat, kun annamme heille siihen mahdollisuuden. #koulutusratkaisee

Olli Luukkainen

Olli Luukkainen

Olli Luukkainen on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt