X
SULJE MAINOS

Koulutettu työntekijä, kärsitkö tästä ongelmasta? – ”Järkyttävä havainto”

Akava haluaa lisää joustoja työmarkkinoille. Sitä ennen pitää kuitenkin korjata työaikalaki, järjestö vaatii.

Palkaton ylityö on yleistynyt viime kuluneen viiden vuoden aikana. Yhä useampi työntekijä jatkaa työpäiväänsä iltaisin ja viikonloppuisin. Palkaton matka-aika lisääntyy. Kiire kuormittaa joka kolmatta asiantuntijatehtävissä palvelevaa työntekijää. Yli kolmannes koulutetuista on työajan seurannan ulkopuolella.

Näin kertoo korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan selvitys.

– Järkyttävä havainto on, että ongelma syvenee ja pahenee, sanoo Akavan työelämäasioista vastaava johtaja Maria Löfgren.

Ongelma koskettaa ennen kaikkea juuri akavalaisia työntekijöitä. Kiire kuormittaa kaikkein pahiten opettajia, joista 38 prosenttia ilmoittaa, että kireät aikataulut aiheuttavat haittaavaa rasitusta.

Ylemmistä toimihenkilöistä 38 prosenttia joustaa työajoistaan sen vuoksi, että työtehtävät edellyttävät sitä. Johtajista 13 prosenttia kertoo joustavansa päivittäin.

Kolmasosa kaikista palkansaajista tekee töitä kello 18–23 välisenä aikana. Ylemmistä toimihenkilöistä iltatyöt koskevat lähes joka toista. Viikonloppuisin töitä tekee joka neljäs. Luvussa eivät ole mukana vuorotyön tekijät.

– Ylityökorvaukset ovat taakse jäänyttä elämää. Työn mukaan joustetaan, se on sisäänrakennettu piirre, Löfgren sanoo.

Löfgrenin mukaan työajan seuranta ”ontuu pahasti”.

– Työn organisointitavat ovat vielä siellä teollisuudessa.

Akava ehdottaakin remonttia työaikalakiin. Järjestön mukaan laki on säädetty suljetun teollisuusyhteiskunnan tarpeisiin, eikä se toimi globaalissa it- ja palveluyhteiskunnassa.

Löfgrenin mukaan saman lain tulee koskea sekä työaikana että vapaa-ajalla tehtyä työtä. Nykyinen laki ei tätä tee.

Myös etätyötä koskevia ehtoja pitää tarkentaa. Tällä hetkellä etätyötä koskevaa lainsäädäntöä ei juuri ole, Löfgren sanoo.

Akava haluaa myös lisätä paikallista sopimista ja joustoja. Löfgren uskoo, että alan sisällä ja työpaikoilla tiedetään parhaiten, millaiset työajat sopivat työskentelyyn. Laki ainoastaan määrittelisi riittävän väljät reunaehdot, joiden sisällä työehtosopimuksia laadittaisiin.

– Paikallinen sopiminen ei ole oikotie onneen, vaan tarvitaan luottamuksen ilmapiiri, Löfgren sanoo.

Hän korostaa, että joustojen lisääminen edellyttää lainsäädännön korjaamista. Muussa tapauksessa ongelmat saattavat pahentua.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt