Opettajien ja rehtoreiden turvallisuusosaamista parannetaan. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Koulujen ja päiväkotien turvallisuutta parannetaan

Koulumaailmaan kohdistuviin uhkiin halutaan opetusministerin mukaan varautua entistä paremmin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo tehdä parannuksia koulujen ja päiväkotien turvallisuuteen. Ministeriön mukaan opettajien ja rehtoreiden turvallisuusosaamista ja oppilaitosten turvallisuuskulttuuria parannetaan. Lisäksi työtä kiusaamista ja häirintää vastaan jatketaan.

Ministeriö valmistelee oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuurin toimenpideohjelmaa.

− Laaja toimenpideohjelmamme nostaa esiin turvallisuuskulttuuria osana arkea ja vahvistaa varautumista koulumaailmaan kohdistuviin uhkiin, pelkoja lietsomatta, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Opetushenkilöstölle suunnitellaan turvallisuuskulttuuria edistävä täydennyskoulutuskokonaisuus. Rehtoreilta edellytettävään opetushallinnon tutkintoon on lisätty turvallisuusjohtamista ja -osaamista tukevaa sisältöä.

Uudistetun tutkinnon suorittaa 200 henkilöä syksyllä 2018 ja sen jälkeen vuosittain 400.

Turvallisuus huomioidaan toimenpideohjelmassa laaja-alaisesti fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena turvallisuutena, joka sisältää myös kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn. Kiusaamisen ja häirinnän vastaista työtä jatketaan ministeriön mukaan laaja-alaisesti koko koulutussektorilla.

Toimenpideohjelman ohjausta ja seurantaa varten asetetaan valtakunnallinen ohjausryhmä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt