Nykyisin keskeistä koulussa on itse tekeminen. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Olli Luukkainen: Koulu on muuttunut kokemustesi jälkeen

Koulutuksessa tärkeää on nykyisin aktiivinen itse tekeminen.

Koulusta ja koulutuksesta puhuminen kiinnostaa kansalaisia, on aina kiinnostanut. Niin pitääkin. Nimenomaan koulutuksen merkityksellisyydestä, tarpeesta ja tärkeydestä tulisi puhua paljon nykyistä enemmän ja useammin – ei vain neljä kertaa vuodessa eduskuntavaalien alla.

Olen työkseni ollut mukana koulutuskeskustelussa aktiivisesti yli 30 vuotta. Yksi asia ei koulutusta koskevassa keskustelussa ole muuttunut. Kansalaisten ja liian monen päättäjän ja muun vaikuttajan käsitys koulutuksesta perustuu lähinnä omiin, vuosikymmentenkin takaisiin kokemuksiin.

Lisäksi koulutusta koskeva uutisointi on perustunut aivan liikaa yksittäisiin, tavallisimmin ikäviin tapahtumiin yksittäisessä koulussa tai oppilaitoksessa. Ne ovat kuitenkin vain hiekansirun kokoinen osa suomalaista kouluelämää.

Koulua ja koulutusta on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti kaikissa koulutusmuodoissa. Viimeinkin myös varhaiskasvatus tunnustetaan osaksi nimenomaan koulutusjärjestelmää.

Opiskeltavat sisällöt ovat muuttuneet ja opiskelutapa on jo vuosikymmenet sitten muuttunut opiskelijalähtöiseksi ja yksilöllisiä oppimistarpeita ja -tilanteita tukevaksi. Tässä kehityksessä rajoitteena toimivat liian suuret oppilas- ja opiskelijaryhmät sekä vanhanaikaiset tilat ja välineet. Myös opetushenkilöstön täydennyskoulutus on jatkuvasti liian usein vajavaista.

Nykykoulussa opiskellaan monipuolisesti käyttökieltä, sovelletaan matemaattista ajattelua arjen tilanteisiin, perehdytään itse tekemällä luonnon ilmiöihin, rakennetaan keskustellen jokaiselle ominta arvoperustaa, saadaan virikkeitä monialaisesti taideaineiden rikkaasta maailmasta, opitaan oman terveyden ylläpitämistä. Samalla kasvetaan suomalaisen kulttuuri- ja historiaperinnön kautta demokratiaa ja kansalaisoikeuksia sekä yleistä ihmisarvoa vahvistavaksi maailman kansalaiseksi.

Kaikkea tuota on tehty aiemminkin. Nykyisin keskeistä on itse tekeminen, itse oivaltaminen, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja tunnustaminen. Siis aktiivinen itse tekeminen.

Yhä useammin oppimista tehdään kuitenkin yhteistoiminnallisesti monimuotoisina ja muuntuvina ryhminä. Yhä useammin sitä tehdään sähköisissä ympäristöissä digimaailmassa. Tiesitkö sitä?

OAJ haluaa avata koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen sekä opettamisen ja opetushenkilöstön työn muutosta, nykytilaa ja kehityssuuntaa kaikelle kansalle kesäisessä Porissa. SuomiAreena-viikkoon olemme rakentaneet valtavan määrän erilaisia tilaisuuksia ja tilanteita, joissa voit omakohtaisesti tutustua nykykoulutukseen ja kasvatukseen kaikilla koulutustasoilla. Mukana on myös vakavaa puhetta koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen nykytilasta.

Olemme rakentaneet keskiviikkoon 17.7. kokonaisen koulupäivän Porin lyseolle, kouluruokailuineen. Tuolloin on mahdollisuus vaikkapa tehdä sähköinen ylioppilaskirjoitus ruotsinkielessä. Samana päivänä pääset illalla laulamaan tuttuja koululauluja. Torstaina 18.7. koko päivän esittelemme maamme kansainvälisestikin huipuksi arvioitua koulutusta Porin torilla. Ja viikon aikana maanantaista alkaen paljon muuta.

Nyt on hyvä tilaisuus tulla katsomaan ja kokemaan kuinka koulu on muuttunut oman koulutuksen jälkeen.

Olli Luukkainen

Olli Luukkainen

Olli Luukkainen on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt