LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Faisa Kahiye: Kotihoidon tuki passivoi äitejä

Kirjoittajan mielestä kotihoidon tukea pitäisi vähintään leikata.

Neuvottelutulos hallitusohjelmaksi julkaistiin virallisesti maanantaina, ja Rinteen hallitus nimitettiin pian tämän jälkeen. Petyin ohjelmaa lukiessani siihen, että kotihoidon tukea ei leikattu tai poistettu koko perhevapaajärjestelmästä. Se on etuus, joka muun muassa passivoi äitejä jäämään pidemmäksi aikaa kotiin hoitamaan lasta eikä kannusta palaamaan työelämään. Etuutta maksetaan siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

OECD:n viime vuotisen selvitystuloksen mukaan kotihoidon tuki haittaa maahanmuuttajanaisten kotoutumista Suomeen. Etuus kannustaa hankkimaan useampaa lasta, mikä on Suomelle pidemmällä aikavälillä toivottu asia vanhenevan väestön vuoksi, mutta pilaa kyseisen maahanmuuttajanaisen tulevaisuuden. Tilanteessa, jossa henkilö osaa heikosti tai edes auttavasti suomea, hänen todennäköisyytensä työllistyä on merkittävästi alhaisempi kuin muilla kantasuomalaisilla. Maahanmuuttajataustaisilla on siis jo lähtökohtaisesti huonommat lähtökohdat pärjätä Suomessa joko kielitaidottomuuden tai heikon koulutuksen vuoksi. Tämän takia emme tarvitse kotihoidon tuen kaltaisia lisäesteitä vaan päinvastoin, meidän pitäisi luoda puitteet kotouttamiselle ja kannustaa työntekoon.

Jokainen ihminen maailmassa maksimoi omaa hyötyään mahdollisimman paljon, ja maahanmuuttajanaiselle on tässä tapauksessa edullisempaa jäädä kotiin hoitamaan lasta, sillä integroituminen uuteen kulttuuriin ja maahan vaatii muutenkin erityisiä ponnisteluja. Tämän tiedän itsekin Ruotsissa asuneena, vaikkei Suomen ja Ruotsin väliset erot olekaan kovin suuret, eikä minulla ollut kielitaidon vuoksi ongelmia.

Se, että maahanmuuttajaäiti hoitaa lastaan pidempään kotona parantanee lapsen oman äidinkielen osaamista, mikä on erinomainen asia. Kotona vietetty aika on kuitenkin pois varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta, jotka luovat parhaat edellytykset koulumenestykseen sekä tasapainoiseen nuoruuteen. Ennen kaikkea ne opettavat maahanmuuttajataustaiselle lapselle suomen kieltä. Etuudella on myös muita negatiivisia vaikutuksia. Kotihoidontuen pitkäaikaiset käyttäjät tulevat taustasta riippumatta saamaan pienempää eläkettä, sillä he viettävät miehiin verrattuna vähemmän aikaa töissä. Se myös johtaa uramahdollisuuksien hitaampaan kasvuun, koska vanhempi on voinut viettää 5 vuotta aikaa kotona kahden lapsen kanssa. Siinä ajassa moni asia on työpaikalla jo muuttunut.

Ymmärrän, että perhe on tärkein asia maailmassa ja moni vanhempi mielellään viettää aikaa lapsensa kanssa kotona, mutta nopeasti muuttuvassa maailmassa on syytä ottaa huomioon elämän realiteetit.

Hallituksen ja etenkin Keskustan pitää edistää työllisyyttä, eikä pitää naisia kotona. Näin ollen vanhempainvapaajärjestelmää pitäisi uudistaa tasa-arvoisemmaksi isän ja äidin välillä sekä vähintään lyhentää kotihoidon tuen tukiaikaa.

Rinteen hallitus aikoo panostaa koulutukseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä lisää noin 200 miljoonaa euroa kehitysavun kehittämiseen. Nämä ehdotukset lämmittivät erityisesti mieltäni, vaikka perhevapaajärjestelmän kokonaisvaltainen uudistaminen jäänee hallitukselta tekemättä.

Faisa Kahiye

Faisa Kahiye

Valtiotieteilijä, Tukholman yliopisto.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt