Johanna Ojala-Niemelä perustuslakivaliokunnan kokouksen jälkeen. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

”Kosto” – valiokunnassa raju termi Pekka Haaviston toimista

Perustuslakivaliokunnan ulkoministeriöstä al-Hol -asiassa saama ’aineisto oli puutteellista’.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta päätti keskiviikkona pyytää valtakunnansyyttäjältä esitutkintaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimista al-Hol -tapauksessa. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän (sd.) mukaan erityistä huomiota kiinnitetään kansanedustajien muistutuksen kohtaan kolme.

Kohta kolme kuuluu ”kolmanneksi on tutkittava, onko ulkoministeriössä menetelty laillisesti, kun (ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi) Tuomista on pyritty siirtämään uuteen tehtävään pois konsulipäällikön virasta.”

– Kun ministeri jo otti konsulipäälliköltä nämä al-Holiin liittyvät kysymykset pois, niin miksi oli tarpeen edelleen valmistella hänen siirtämistään toisiin virkatehtäviin?, Johanna Ojala-Niemelä kertoi ydinkysymyksestä tiedotusvälineille kokouksen jälkeen.

– Kun Haavisto siirsi al-Holia koskevat kysymykset Tuomiselta erityisedustajalle, niin sen yhteydessä on ilmennyt valiokunnassa, että hän (Haavisto) on antanut valmistelumääräyksen ulkoministeriön virkajohdolle siitä, että Tuominen tulee siirtää pois tehtävästään.

– Kysymys kuuluu: miksi tuli siirtää hänet vielä pois tehtävästään, jos nämä al-Holia koskevat asiat häneltä jo siirrettiin pois, Ojala-Niemelä kuvaili.

Valtakunnansyyttäjä pyytänee hänen mukaansa poliisilta virka-apua. Ministerivastuuasiassa on hänen mukaansa tavanomainen esitutkintakynnys.

– Tämä ei ennakoi sitä – tämä ei ole valiokunnalta kannanotto siihen – että asia tulisi menemään valtakunnanoikeuteen.

Valiokunta päätti asiasta yksimielisesti.

Johanna Ojala-Niemelä totesi kysymyksen olevan ”mikä oli Haaviston vaikutin tässä asiassa toimimiseen?”.

– Sitä ei tullut selväksi. Tämä aineisto oli puutteellista siltä osin, että olisimme valiokuntana voineet tehdä tästä asiasta johtopäätöksen.

– Poliisilla on mahdollisuus kuulustella asianosaisia. …heillä on, poliisilla, omat tutkinnalliset keinonsa päästä näihin aineistoihin käsiin.

Puheenjohtaja Ojala-Niemelän mukaan painostamisesta ei syntynyt näyttöä.

– Mutta sellainen epäilyksen siemen jäi, että mikä oli Pekka Haaviston vaikutin tässä asiassa. Oliko tarkoitus päästä eri mieltä asiassa olleesta virkamiehestä eroon siirtämällä hänet toisiin tehtäviin?

Eli puhutaan rangaistuksesta?

– Kyllä, käytettiin muun muassa sellaista sanaa kuin ”kosto”, Ojala-Niemelä kuvaili.

– Tässä erityisedustajan al-Holia koskevassa kysymyksessä haluttiin (ministeriössä) saada näihin asioihin vauhtia. Niin hän (Haavisto) siihen palkkasi siihen, siihen saatiin lisää resursseja ja voimaa, joilla toimia tässä al-Hol -asiassa, jotta siinä saataisiin päätöksiä aikaiseksi.

Entä se puoli (muistutuksen 4. kohta), ettei Suomi ollut vielä ratkaissut miten toimii al-Holin kanssa? Onko Haavisto tässä mielessä toiminut teidän nähdäksenne lain mukaan?

– Me emme nähneet niin merkityksellisenä sitä kysymystä. Tätä oli hallituksen iltakoulussa tätä asiaa käsitelty… että oliko tässä valtioneuvoston päätöstä vai ei. Kysymys kulminoitui nyt tähän edellä esitettyyn asiaan.

Takeet oikeusturvasta

Eduskunnan tiedotteessa asiasta todetaan, että ”esitutkinnan toimittaminen ministerivastuuasiassa tulee kyseeseen lähinnä, jos sen arvioidaan olevan tarpeen lisäselvityksen saamiseksi eli tapahtuneiden tosiseikkojen selvittämiseksi. Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että tutkinnan kohteena olevan henkilön kannalta esitutkinnan käynnistäminen antaa hänelle esitutkintalain mukaiset oikeusturvatakeet ja selkeyttää hänen oikeudellista asemaansa menettelyssä”.

Esitutkinnassa arvioidaan saatavan parhaiten selvitystä myös siihen, onko ministeri Haaviston toiminnassa ilmennyt sellaista tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta kuin perustuslain 116 §:ssä edellytetään ministerisyytteen nostamiselle, tiedotteessa jatketaan.

Esitutkintaan määrääminen ei ole kannanotto sen puolesta, että ministeri Haavistoa koskeva asia tulisi saattaa valtakunnanoikeuden käsiteltäväksi. Kantaa siihen voidaan ottaa vasta esitutkinnan valmistuttua.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt