Euroopan komissio on tehnyt linjauksia kilpailulainsäädännön soveltamisesta koronakriisin aikana. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Koronavirus vaikuttaa kilpailulakeihin

Yritykset voivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi suojavarusteiden ja lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi.

Koronaviruspandemia vaikuttaa kilpailulainsäädännön soveltamiseen. Kilpailulainsäädäntö ei estä välttämättömiä toimenpiteitä suojavarusteiden ja lääkkeiden saannin turvaamiseksi, kerrotaan Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

EU:n komissio ilmoitti eilen keskiviikkona, ettei kilpailuoikeus estä yhteistyömuotoja, joilla esimerkiksi terveydenhuoltoalan yritykset, kuten lääkevalmistajat ja suojavarusteiden tuottajat pyrkivät varmistamaan tarvikkeiden, lääkkeiden ja palveluiden riittävän saatavuuden ja tehokkaan jakelun. Myös tuotantokapasiteetin lisäämiseksi tehdyt kilpailijoiden väliset yhteistyötoimet saattavat olla tarpeen poikkeusoloissa.

Epäselvissä tilanteissa yritykset voivat olla myös suoraan yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon neuvonnan saamiseksi. Virasto kertoo kuitenkin puuttuvansa myös pandemian aikana tiukasti sellaisiin kilpailijoiden välisiin järjestelyihin, joiden tavoitteena on välttämättömän tuotannon turvaamisen sijasta hintojen nostaminen.

Julkisilla hankintayksiköillä on komission mukaan kriisin aikana käytössään kaikki tarvittavat joustomahdollisuudet, jotta ne voivat hankkia mahdollisimman nopeasti sellaisia tavaroita ja palveluja, jotka liittyvät suoraan epidemiasta johtuvaan kriisiin.

Äärimmäiseen kiireeseen liittyvän suorahankintaperusteen edellytysten täyttyessä hankintayksiköt voivat suorittaa hankinnan tarvittaessa muutamassa päivässä tai jopa muutamassa tunnissa noudattamatta hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelyjä.

Komissio on myös hyväksynyt tilapäiset valtiontukipuitteet talouden tukemiseksi koronavirusepidemian aikana. Tilapäisten valtiotukipuitteiden avulla voidaan lievittää yritysten kohtaamaa likviditeettivajetta ja varmistaa, että epidemian aiheuttamat häiriöt eivät heikennä yritysten elinkelpoisuutta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi puuttua kansallisen neutraliteettisääntelyn perusteella tukiin, jotka komissio on hyväksynyt osana valtiontukiin liittyvää valvontaansa. Kilpailulain neutraliteettisäännöksiä ei viraston mukaan siten sovelleta myöskään tukiin, jotka täyttävät tilapäisten valtiontukipuitteiden edellyttämät vaatimukset.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt