Koronavirus voi olla politiikan muuttava musta joutsen. fir0002 flagstaffotos [at] gmail.com GFDL 1.2 Wiki Commons

Touko Aalto: Koronavirus nollaa vaalikauden

Kirjoittajan mukaan hyvällä tai huonolla idealla ei ole puoluekirjaa.

Kuluvaa vaalikautta on leimannut identiteettipoliittinen pintakuohunta, peloilla ratsastava populismi ja yliolkainen suhtautuminen valtion talouskehitykseen. Koronavirus voi olla musta joutsen, joka palauttaa suomalaisen politiikan raiteilleen.

Hallitus- ja oppositiopuolueiden kilpailu tarinoista on kärjistynyt. Hallituksen enemmistön tarina lähtee siitä, että ilkeän porvarihallituksen jälkeinen politiikan suunta on muutettu ja väärin tehty korjattu. Oikeamieliset, taantumusta vastaan taistelevat poliittiset supersankarit ovat palauttaneet valon pimeyden keskelle.

Oppositiossa perussuomalaiset maalaavat tarinaa eliitin sortamasta kansasta, joka joutuu seuraamaan vierestä, kun hallitus pakottaa kaikki syömään kasvisruokaa, vie mahdollisuudet yksityisautoiluun ja korvaa suomalaiset maahanmuuttajilla. Maata johtaa epäisänmaalliset ja vastuuttomat ihmiset.

Suurista puolueista vain kokoomus on jäänyt poliittisen leirinuotion kuunteluoppilaaksi. Puoluetta yhdistäväksi tekijäksi on jäänyt lähinnä kritiikki hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan. Puolueen sisällä mylläävät alati voimistuvat perussuomalaiset tuulet, joitten hyötykäyttöä tuulensuojassa istuvat sivistysporvarit pohtivat.

Puolueitten on kilpailtava tarinoista, koska maailma ei ole mustavalkoinen. Käytännössä periaateohjelmat eivät puolueita erota toisistaan. Kaikki poliittiset puolueet haluavat levittää mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monille.

Sen sijaan keinot hyvän levittämiseksi vaihtelevat. Keinojen perusteluiksi tarvitaan tarinoita. Tarinoita keksitään, jotta puolueet ja niiden toimijat erottuisivat ja saisivat kannatusta.

Tarinoiden kilpailu tekee asioiden edistämisestä hidasta ja kansalaisille hankalasti seurattavaa. Jos äänestäjä ei tiedä, mihin tarinaan hän uskoisi, hän voi ilmaista mielipiteensä gallupissa: “jos vaalit järjestettäisiin nyt, ketä äänestäisitte?”. Gallupit ovat sama asia kuin tarinakilpailun väliaikatulos. Hyvä väliaika auttaa tarinaa menestymään seuraavassa gallupissa. Näin jatkuu vaaleihin saakka, läpi vaalikausien, ja tilanne kiihtyy kiihtymistään.

Gallup-johdetun politiikan kierre on niin vahva, että jokaisen puolueen ja kasvonsa näkyviin tahtovan poliitikon elinehto alkaa olla kärjistäminen, tahallinen väärinymmärtäminen, polarisoiminen ja konfliktien rakentaminen.

Nyt koronavirus on kuitenkin pakottanut niin hallituksen kuin opposition yhteen, kuuntelemaan ja toteuttamaan viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä tarvittavista toimista. Tätä kansakunta tarvitsee kriisin keskellä ja uskon, että tätä yhteistyötä ja vuoropuhelua myös enemmistö kansasta haluaisi nähdä enemmän.

Koronaviruksen vaikutukset ihmisten työhön, toimeentuloon ja kansantalouteen ovat niin massiivisia, että kaikkea hallitusohjelmaan kirjattua täytyy pystyä arvioimaan uudelta pohjalta. Jo ennen koronavirusta oli selvää, että hallitusohjelman toteuttamisen perustana olevat työllisyys- ja taloustavoitteet olivat huteralla pohjalla ja konkreettiset toimenpiteet jääneet odottamaan itseään.

Koronan kansainväliset ja kansalliset vaikutukset tarkoittavat jo itsessään taantumaa. Kun pohjalla on jo valmiiksi julkisen talouden syvät ja vakavat ongelmat, kaikki hyvät ratkaisut ovat nyt kultaakin kalliimpia. Ja kuten usein olen kirjoittanut: hyvällä tai huonolla idealla ole puoluekirjaa.

Kun koronaviruksen akuutista vaiheesta päästään yli, alkaa maan talouden uudelleenrakentaminen. Se tulee tehdä vahvassa yhteistyössä hallituksen ja opposition välillä. Tämä antaa mahdollisuuden palauttaa luottamusta puolueiden kykyyn tehdä poliittisia ratkaisuja virkahenkilöiden ja asiantuntijoiden tukemana. Hallitus-oppositio -rajat ylittävällä laajalla poliittisella yhteistyöllä turvataan kansalaisten työ ja toimeentulo.

Kansakunnan kohtaamat kriisit kantavat myös mahdollisuuksia, joihin on syytä tarttua. Koronaviruksen jälkeinen aika antaa mahdollisuuden valita sen yhteistyön luonteen, jonka puolueet ja edustajat kokevat yhteiskunnan parhaaksi.

Touko Aalto

Touko Aalto

Kirjoittaja on entinen kansanedustaja ja entinen vihreiden puheenjohtaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt