Suojavarusteiden on kerrottu olevan paikoin loppumassa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Sinuhe Wallinheimo: Kriisi on iso testi meille kaikille

Kysymys on pohjimmiltaan siitä, millaiset tappiot ovat hyväksyttävämpiä kuin toiset.

Olemme eläneet viimeiset kaksi viikkoa vaikeaa aikaa. Epätietoisuus omasta ja läheisten terveydestä, tulevien päivien ja viikkojen toimeentulosta, työpaikan tai yrityksen pysyvyydestä ja tulevaisuudesta kalvaa meistä jokaista. Kysymyksiä on mielessä enemmän kuin vastauksia.

Kaikkeen tähän syynä on ollut vielä pari kuukautta sitten Kiinasta nopeasti leviämään lähtenyt koronavirus, joka on tehnyt tuhoisaa jälkeä eri maissa ja jota vastaan ei tällä hetkellä ole tehokasta hoitoa. Lääketieteen asiantuntijoiden mukaan tämä tilanne tulee myös jatkumaan useita viikkoja, ellei jopa kuukausia. Siksi valtiot yksi toisensa jälkeen, Suomi mukaan lukien, ovat joutuneet tekemään rajujakin omien väestöjensä terveyden turvaamiseksi.

Kokoomuksen lähtökohta tässä tilanteessa on ollut tukea hallitusta suomalaisten terveyden turvaamiseksi. Nyt ei ole aika politikoida vaan tehdä kaikki voitava tämän tavoitteen eteen.  Tehtävä ei ole helppo, mutta historiamme on osoittanut meiltä löytyvän tarvittavaa sisua, sitkeyttä ja sydäntä mahdottomiltakin tuntuneiden haasteiden voittamiseen.

Tärkeintä juuri nyt on turvata jokaisen suomalaisen terveys ja estää viruksen eteneminen. Tässä hallitus ja erityisesti viruksen torjunnan eturintamassa toimivat terveydenhuollon ja huoltovarmuuden ammattilaiset ansaitsevat kiitosta tilanteen haltuun ottamisesta.

Silti on rehellistä tunnustaa, että pandemian vaikeimmat ajat ovat vasta edessä ja päätös siitä, kuinka pahaksi tilanne kehittyy, on meidän jokaisen vastuulla. Jos yhteisenä tavoitteenamme on epidemiahuipun madaltaminen, niin silloin meidän tulee vähentää sosiaaliset tapaamiset minimiin lähiviikkojen aikana. Jokainen kotona vietetty päivä tulevina viikkoina lisäävät meidän terveydenhuoltomme mahdollisuutta selvitä tulevasta urakasta.

Vakavien kriisien hoidossa joudutaan aina tekemään kovia valintoja ja niin nytkin. Tällä kertaa terveytemme suojelemiseksi se on merkinnyt käytännössä Suomen sulkemista, vaikka sen vaikutukset moneen asiaan on tiedetty katastrofaalisiksi. Vasta jälkeenpäin voimme tietää sen, olisiko toisilla reagointitavoilla päästy samaan tulokseen. Näissä olosuhteissa ja muiden maiden kokemusten valossa, tämä linja tuntuu tällä hetkellä perustellulla.

Tulevina päivinä meidän tuleekin tehdä kaikkemme tämän pandemian hoidosta aiheutuvan taloudellisen shokin lievittämiseen mahdollisimman tehokkaasti. Lomautetuille ja työttömiksi joutuneille suomalaisille sekä erityisesti pulassa oleville yrittäjille pitää turvata toimeentulo tuleville päiville ja viikoille mahdollisimman nopeasti.

Hallitus on varmasti tehnyt käytettävissä olevin tiedoin ja erityisesti ajan puitteissa parhaansa, mutta voimme silti tehdä aina lisää. Tehohoitoa tarvittaisiin erityisesti pk-yrittäjien kestämättömän aseman helpottamiseen. Kokoomuksen ehdotus tässä on se, että hallitus selvittää pikaisesti vastaavien suorien pk-yritysten hätärahoituskeinojen käyttöönottoa, joihin on päädytty jo mm. Saksassa. Se toisi moneen perheeseen ja kotiin kauan kaivattua toivoa paremmasta.

Kovien akuuttipäätösten lisäksi kriisien tehokas selättäminen vaatii myös laajemman kriisinhoitosuunnitelman laatimista ja sen tinkimätöntä toteuttamista. Kysymys on pohjimmiltaan siitä millaiset tappiot ovat hyväksyttävämpiä kuin toiset ja päätökset tästä teemme me poliitikot.

Keskustelu tästä on toistaiseksi ollut kuitenkin kovin vähäistä, vaikka juuri tällainen keskustelu helpottaisi monen suhtautumista edessä oleviin vaikeisiin aikoihin. Poikkeuksien ja epämukavuuden sieto helpottuu, kun meillä kaikilla olisi joku käsitys tulevasta.

Nyt päällä oleva kriisi on iso testi meille kaikille. Tiedän ja luotan, että me selviämme tästäkin koettelemuksesta, kunhan pidämme kaikki mukana. Sillä reseptillä me suomalaiset olemme aiemmatkin koettelemukset voittaneet. Niin tälläkin kertaa.

Sinuhe Wallinheimo

Sinuhe Wallinheimo

Sinuhe Wallinheimo on kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt