Koronavirukselle laumasuoja voidaan saada kahdella tavalla. Joko siten, että riittävän suuri osa väestöstä sairastaa taudin tai rokotteen avulla. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Koronan vasta-aineita Suomessa yhä vain harvalla

Näytteiden perusteella laumasuoja on hyvin kaukana.

Koronan vasta-aineiden omaavien osuus Suomen väestöstä on edelleen matala, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vasta-ainetutkimuksen päivittyneistä luvuista.

Satunnaisotostutkimuksessa vasta-aineiden esiintymistä on tutkittu viikosta 16 alkaen kahdella eri testillä, jotka on kehitetty THL:ssä. Näytteiden seulontaan käytettiin herkkää testiä, joka mittaa, onko näytteessä koronaviruksen SARS-CoV-2 tunnistavia vasta-aineita. Positiiviset tulokset varmennetaan mikroneutralisaatiotestissä.

Tämän viikon satunnaisnäytteiden otannassa vasta-ainetta löytyi 8,3 prosentilla testatuista. Testattujen lukumäärä, 12, oli kuitenkin huomattavan matala.

Mikroneutralisaatiotestissä positiivisia näytteitä ei löytynyt.

Yhteensä 3272 ihmistä on osallistunut huhtikuun jälkeen tutkimuksiin. Kaikista testatuista 78:lla ihmisellä on löydetty koronan vasta-aineita.

Neutralisaatiotestissä vasta-aineita on löydetty koko tutkimusjakson aikana kahdeksalta.

Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää ajantasaisesti, kuinka suurella osuudella eri ikäryhmien ja alueiden väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita merkkinä viruksen kohtaamisesta, eli koronavirusinfektion sairastamisesta oireisena tai läpikäymisestä oireettomana. Tutkimuksen osallistujat valitaan satunnaisotannalla eri puolilta Suomea ja tutkimuksessa otetaan verinäyte vasta-aineiden tutkimista varten.

Koronan vasta-aineita syntyy, jos elimistössä on meneillään tai on hiljattain ollut koronaviruksen aiheuttama infektio. Sen avulla voidaan päätellä laumasuojan tasoa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt