Suomessa on kasvanut huoli rajoitustoimien kielteisistä vaikutuksista etenkin ikäihmisten sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnille.