Digitaalisia kanavia on luonut tai uudistanut 18 prosenttia vastaajista Paltan kyselyssä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kriisi vaikutti palveluyrityksiin

Yli puolet vastaajista kertoo Paltan kyselyssä muuttaneensa liiketoiminnan strategiaansa.

Yli puolet Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kyselyyn kesäkuussa vastanneista palveluyrityksistä kertoo muuttaneensa koronan seurauksena liiketoimintastrategiaansa.

Yli neljännes yrityksistä kertoi hankkineensa uutta osaamista kriisin myötä ja viidennes puolestaan uusia liiketoimintakumppaneita. Uusia tuotteita ja palveluita on kehittänyt 24 prosenttia vastaajista.

Digitaalisia kanavia on luonut tai uudistanut 18 prosenttia vastaajayrityksistä. ​Uusien digitaalisten kanavien hyödyntäminen korostui erityisesti logistiikassa sekä viihde- ja virkistysaloilla.

Kaksi viidestä kertoi koronakriisillä olleen vaikutusta työn tuottavuuteen yrityksissä. Neljäsosassa yrityksistä tuottavuus on kasvanut jonkin verran. Vastaavasti 15 prosenttia vastaajista kertoo tuottavuuden laskeneen.

– Alakohtaiset erot ovat suuria. Digitaitojen kehittyminen ja digitaalisten työkalujen tehokkaampi käyttö näkyy erityisesti asiantuntijapalveluita tuottavien yritysten tuottavuudessa, kertoo tiedotteessa johtaja Anna Storm Paltasta.

Myös kansalaiset ovat Paltan mukaan löytäneet digipalvelut korona-aikana. Paltan kesäkuussa Tietoykkösellä teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 38 prosenttia on ottanut jonkin uuden digitaalisen palvelun käyttöön koronaepidemian ja rajoitustoimien aikana.

Innokkaimmin uusia digipalveluita ovat ottaneet käyttöön 35–44-vuotiaat, pääkaupunkiseudulla asuvat ja naiset. Näissä kaikissa ryhmissä lähes puolet vastaajista ovat ottaneet vähintään yhden uuden digipalvelun käyttöön.

Etenkin digitaaliset kulttuuripalvelut kuten etäkonsertit sekä virtuaaliset liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat löytäneet uusia käyttäjiä.

– Monet digipalvelut, kuten suoratoisto ja ravintolaruoan tilaaminen kotiin, ovat olleet arkipäivää jo ennen koronaepidemiaa. Sen sijaan digitaalisten kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö on kasvanut reippaasti vasta tänä keväänä. Uskomme, että näiden palveluiden osalta koronan aikana aloitettu käyttö jatkuu vilkkaana myös tulevaisuudessa, Storm kertoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt