Päiväkoteja ja oppilaitoksia on jouduttu sulkemaan töiden vähenemisen vuoksi. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Koronaepidemia ajaa kunta-alaa laajoihin lomautuksiin

Koronavirus pahentaa monien kuntien jo ennestään vaikeaa taloudellista tilannetta.

Koronaviruksen aiheuttama epidemia on lisännyt jyrkästi kuntien ja kuntayhtymien tarvetta lomauttaa henkilöstöä. KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan lomautuksiin on päätymässä tänä vuonna noin 63 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kunta-alan lomautusten tai palkanmaksun keskeyttämisen piiriin jää kyselyn perusteella lähes 23 000 ihmistä. Jos suuntaus on sama kyselyn ulkopuolelle jääneissä kunnissa ja kuntayhtymissä, todellinen luku voi olla huomattavasti korkeampi.

Lukuun sisältyy lomauttamisen ohella henkilöstö, jonka palkanmaksu aiotaan keskeyttää epidemian perusteella. Henkilömääränä se on yli 9 700.

Pelkästään heikon taloudellisen tilanteen vuoksi lomautuksiin on tänä vuonna päätymässä vajaat kahdeksan prosenttia vastanneista kuntatyönantajista. Koska koronavirus pahentaa monien kuntien ja kuntayhtymien jo ennestään vaikeaa taloudellista tilannetta, yli 12 prosenttia vastaajista kertoi lomautustarpeen syntyvän kummastakin syystä.

Lomautukset koskevat eniten varhaiskasvatusta ja opetustointa

Tarve lomautuksiin tai palkanmaksun keskeyttämiseen tulee ennen muuta kunta-alan töiden väliaikaisesta vähenemisestä. Eniten lomautukset koskevat varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstöä, koska päiväkoteja ja oppilaitoksia on jouduttu sulkemaan.

Toimet koskevat myös hallinnossa ja toimistoissa työskenteleviä sekä muuta avustavaa henkilöstöä. Lomautuksiin ei sen sijaan ole juurikaan tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstössä.

Kunnat ja kuntayhtymät arvioivat, että osa lomautuksista voi kestää pitkään. Keskimääräinen lomautuksen kesto on yli viisi viikkoa.

KT:n tällä viikolla toteuttamaan kyselyyn vastasi 224 kuntaa ja kuntayhtymää. Niiden palveluksessa on lähes 260 000 ihmistä, mikä kattaa 61 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt