X
SULJE MAINOS
Teostoa pidetään vahvana edunvalvojana musiikkialalla. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Korona on laskenut musiikin ammattilaisten tuloja rajusti

Suuria pudotuksia ovat kokeneet erityisesti musiikkialan ammattilaisfreelancerit ja yrittäjät.

Lähes neljännes Teoston musiikkia tekevistä asiakkaista sanoo, että heidän vuositulonsa ovat laskeneet koronapandemian vuoksi yli 50 prosenttia. Tämä käy ilmi Teoston äskettäin asiakkailleen teettämästä kyselystä.

Toukokuussa 2021 toteutetussa kyselyssä kartoitettiin Teoston asiakkaiden nykyistä toimeentuloa, koronan vaikutuksia siihen sekä tyytyväisyyttä Teoston edunvalvontaan.

Vastaajista 24 prosenttia sanoi, että heidän tulonsa ovat koronapandemian vuoksi pudonneet yli 50 prosenttia.

Hieman yli kymmenyksellä (13 prosenttia) pudotus on ollut erittäin raju: heidän vuositulonsa ovat pudonneet jopa yli 80 prosenttia.

Suuria pudotuksia olivat kokeneet erityisesti musiikkialan ammattilaisfreelancerit ja yrittäjät, joiden tulot tulivat pääasiallisesti musiikkialan palkkioista tai laskutuksesta.

Monet suurimpia tulonmenetyksiä kokeneista olivat merkinneet saavansa pääasiallisen tulonsa työttömyyskorvauksesta tai toimeentulotuesta.

Vastaavasti noin neljännes (26 prosenttia) vastaajista sanoi, että koronapandemia ei ole vaikuttanut heidän tuloihinsa lainkaan tai vain hyvin vähän. Heistä moni oli uusi asiakas Teostossa, ja heidän saamansa tilitykset olivat muutoinkin pieniä. Heistä usealla pääasiallinen tulonlähde oli joku muu kuin musiikkialan työ.

Teoston keräämät tekijänoikeuskorvaukset tippuivat koronavuonna noin 10 prosenttia, mikä näkyy osaltaan musiikin tekijöiden kukkarossa. Teoston maksamat tekijänoikeuskorvaukset ovat kuitenkin yli puolelle (53 prosenttia) vain pieni osa ansainnasta. 15 prosentille vastaajista ne muodostavat yli puolet tuloista.

Valtaosa tyytyväisiä Teoston edunvalvontaan

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta tyytyväisyyttä ja toiveita Teoston edunvalvonnan suhteen. Teosto ajaa asiakkaidensa etuja yhteiskunnassa ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että ammattimaisilla musiikin tekijöillä olisi hyvät edellytykset tehdä työtään.

Teostoa pidettiin vahvana edunvalvojana musiikkialalla. Vastaajista 85 prosenttia valitsi Teoston, kun pyydettiin nimeämään musiikkialan parhaita edunvalvojia.

Seuraavaksi eniten ääniä saivat Gramex, Suomen Musiikintekijät ja Suomen Muusikkojen liitto. Vastaajista 68 prosenttia katsoi, että Teosto on onnistunut edunvalvontatyössä kokonaisuutena hyvin.

Tulonmuodostus tärkein asia

Edunvalvonnan keinoissa esiin nousivat erityisesti päättäjien tapaamiset, lausuntojen antaminen sekä työskentely työryhmissä. Myös tiedon välittämistä musiikin tekijöille ja säveltäjille pidettiin tärkeänä.

Kysyttäessä edunvalvonnan tärkeimpiä asioita, kärkeen nousivat tulonmuodostukseen liittyvät asiat.

Avoimissa kommenteissa eniten mainontoja saivat alan korvausten suuruuden nostamisen (20 prosenttia) ja erityisesti striimauskorvaukset (20 prosenttia) sekä tekijänoikeuksien valvonta (17 prosenttia). Myös sosiaaliturvan parantaminen sekä alan merkityksen esiintuominen koettiin tärkeiksi aiheiksi.

Vastaajien mielestä edunvalvonnan tulisi ennen kaikkea kyetä tuottamaan hyötyä asiakkaille (66 prosenttia), seurata toimintaympäristöä aktiivisesti (53 prosenttia) sekä olla tasapuolista eri asiakasryhmien kesken (46 prosenttia).

Aula Research toteutti Teoston toimeksiannosta kyselytutkimuksen Teoston asiakkaiden parissa. Selvitys toteutettiin sähköisenä kyselynä ja otosta täydennettiin puhelinhaastatteluin. Otos kerättiin 4. – 24.5.2021. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 403 Teoston asiakkaana olevaa musiikin säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa.

 

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt