Sokos Hotels Vaakuna Rovaniemellä. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Korona heitti majoituspalvelut takaisin 1990-luvulle

Suomen majoitusliikkeissä yöpymiset vähenivät kriisin vuoksi vuoden 1995 tasolle.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä väheni viime vuonna 25 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden peräti 68 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaisissa majoitusliikkeissä kirjattiin 14,3 miljoonaa yöpymistä.

Koronakriisin vuoksi vuosi 2020 oli majoituspalveluiden kannalta hyvin poikkeuksellinen. Vuosi käynnistyi tammi-helmikuun yöpymisten osalta noin 7-8 prosentin kasvulla.

Maaliskuussa alkanut pandemia alkoi vähentää matkailijamääriä reilusti. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät huhtikuussa 86 prosenttia ja ulkomaalaisten yöpymiset noin 95 prosenttia.

Kotimaisille matkailijoille kirjattiin viime vuonna yhteensä 12,0 miljoonaa yöpymistä ja ulkomaalaisille matkailijoille 2,3 miljoonaa yöpymistä. Heinä-elokuun aikana kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lähentelivät vuoden 2019 tasoa, mutta syys-joulukuun aikana kotimaisten yöpymisten lasku pysyi 20 prosentin tuntumassa.

Ulkomaalaisten matkailijoiden osalta yöpymiset jäivät touko-joulukuussa noin 85 prosenttia edellisvuotta alemmalle tasolla.

Kotimaista kysyntää piti yllä vapaa-ajanmatkailu

Kotimaisten matkailijoiden yöpymisissä nähtiin koko vuoden osalta neljänneksen pudotus edellisvuoteen verrattuna. Yhdenkään maakunnan yöpymisten määrä ei yltänyt edellisvuoden tasolle, mutta yöpymiset vähenivät osassa maakunnista selvästi muita voimakkaammin.

Kotimaiset yöpymiset vähenivät 45 prosenttia Uudellamaalla, jossa yöpymiset Helsingissä laskivat 46 prosenttia ja Vantaalla 56 prosenttia.

Harvaan asutuilla alueilla vuosimuutokset olivat huomattavasti maltillisempia. Pohjois-Pohjanmaalla kotimaiset yöpymiset laskivat noin seitsemän prosenttia ja Kainuussa kahdeksan prosenttia. Kuusamossa kotimaisten matkailijoiden yöpymisissä päästiin neljä prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuonna 2019.

Majoitusliikkeillä tukala vuosi

Majoituspalveluiden kysynnän heikkeneminen heijastui selvästi majoitusliikkeiden tarjolla olevaan kapasiteettiin. Vuoden aikana oli keskimäärin auki 1100 liikettä, joissa oli tarjolla noin 56 000 huonetta ja 144 000 vuodetta.

Moni majoitusliike on pandemian vuoksi joutunut sulkemaan ovensa tilapäisesti, minkä vuoksi kapasiteettia on ollut tarjolla aiempaa vähemmän. Auki olleiden liikkeiden määrä väheni 83 liikkeellä ja tarjolla oli yli 9 000 huonetta ja yli 18 000 vuodetta vähemmän kuin edellisvuonna.

Tarjonnan supistumisesta huolimatta huoneiden käyttöaste laski 16 prosenttiyksikköä ollen keskimäärin noin 37 prosenttia. Huoneiden käyttöaste lasketaan avoinna olleiden liikkeiden tarjolla olevasta kapasiteetista.

Hotelleissa yöpymiset vähenivät koko maassa 43 prosenttia ja myös käyttöaste putosi noin 18 prosenttiyksikköä viime vuodesta. Hotellien keskimääräinen käyttöaste jäi siten noin 38 prosenttiin.

Hotellihuoneiden keskihinta alentui noin kahdeksan euroa päätyen 102 euroon yöltä. Hotelliyöpymisissä kysynnän lasku on ollut voimakkaampaa kuin muissa majoitustyypeissä. Myös alueelliset erot tulevat esiin siten, että suurempien kaupunkien osalta pudotus on voimakkaampaa kuin harvaan asutuilla paikkakunnilla.

Ulkomaiset matkailijat kaikkosivat

Ulkomaalaisten matkailussa Suomeen koettiin viime vuonna selkeä romahdus.

Tärkeimmät lähtömaat pysyivät kuitenkin lähes samoina kuin aiempina vuosina. Kolme suurinta ulkomaalaisten ryhmää viime vuonna olivat venäläiset, saksalaiset ja britit.

Tätä selittävät tammi-helmikuussa tehdyt matkat, jolloin pandemian vuoksi asetettuja rajoitustoimia oli pantu toimeen vain muutamissa maissa. Suuri osa ulkomaisista matkailijoista suuntasikin tammi-helmikuussa Pohjois- ja Itä-Suomen hiihtokeskuksiin.

Neljänneksi ja viidenneksi suurimmat ryhmät olivat ranskalaiset ja virolaiset, jättäen edellisvuonna samoilla sijoilla olleet ruotsalaiset ja kiinalaiset taakseen. Muutosta voi selittää lähtömaiden eriaikaiset koronarajoitustoimet. Ruotsalaisten ja kiinalaisten matkailijoiden yöpymiset putosivatkin yli 80 prosenttia edellisvuodesta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt