Suomen pitää kirjoittajan mukaan löytää omat vahvuutensa kasvun ylläpitämiseksi. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Korkorahastot ovat kasvaneet tänä vuonna

Osakerahastot kasvoivat vahvasti tammikuussa, mutta niistä on myös tehty huomattavia lunastuksia.

Tammi-syyskuun aikana suomalaisten sijoitusrahastojen pääomakanta kasvoi Suomen Pankin mukaan 11,4 miljardilla 123,5 miljardiin euroon.

Pääomakanta kasvoi eniten tammikuussa osakerahastojen arvon kasvun myötä. Osakerahastoista on kuitenkin tehty myös huomattavia lunastuksia kuluneen vuoden aikana. Sitä vastoin sekä korkorahastoihin että kiinteistörahastoihin on sijoitettu lisää.

Korkorahastot ovat suosituin sijoitusrahastotyyppi Suomessa. Niihin oli sijoitettuna 58,6 miljardin euron edestä rahastopääomaa syyskuussa. Suurimmat, 12,9 miljardin euron sijoitukset olivat suomalaisilla vakuutusyhtiöillä.

Suomen Pankin mukaan pääosa vakuutusyhtiöiden rahasto-omistuksista on kuitenkin suomalaisten kotitalouksien välillisiä omistuksia erilaisten sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Välillisten omistusten lisäksi suomalaisilla ja ruotsalaisilla kotitalouksilla oli merkittävät 11,9 miljardin euron suorat omistukset korkorahastoissa.

Kokonaisuudessaan suomalaisten tekemät sijoitukset muodostivat syyskuussa 80 prosenttia kotimaisiin korkorahastoihin sijoitetusta pääomasta.

Suomalaisten korkorahastojen saamisista muodostuu 68 prosenttia pitkä- ja lyhytaikaisista velkapapereista ja 26 prosenttia saamisista muista rahastoista. Syyskuussa suomalaisilla korkorahastoilla oli 40,5 miljardin euron edestä velkapaperiomistuksia, joista 84 prosenttia kohdistui ulkomaille.

Ulkomaisista valtion joukkovelkakirjalainasijoituksista suurimmat kohdistuivat Ranskaan ja Italiaan. Molempien maiden lainoihin oli sijoitettuna 1,1 miljardia euroa. Yhteensä korkorahastot omistivat 7,8 miljardin euron edestä valtioiden liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja.

Lisäksi korkorahastot omistavat 16,6 miljardia euroa yritysten liikkeeseen laskemia velkapapereita. Korkorahastot omistivat eniten suomalaisten, ruotsalaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten velkapapereita.

Muiden sektoreiden liikkeeseen laskemia velkapapereita korkorahastot omistivat syyskuussa 16,1 miljardin euron edestä. Yli puolet näistä sijoituksista kohdistui talletuspankkien liikkeeseen laskemiin pitkäaikaisiin velkapapereihin.

Suomalaisten korkorahastojen velkapaperiomistukset kasvoivat tammi-syyskuun aikana 6,9 miljardilla eurolla. Rahamarkkinarahastojen siirtyminen korkorahastoiksi kasvatti korkorahastojen velkapaperisaamisia 2,5 miljardilla eurolla tammikuussa. Lisäksi rahastot sijoittivat nettomääräisesti 2,5 miljardin euron edestä velkapapereihin helmi-syyskuun aikana. Korkomarkkinoiden kehitys puolestaan on tänä vuonna kasvattanut korkorahastojen velkapaperiomistusten arvoa 1,3 miljardilla eurolla.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt