Espanjan kielen opiskelua Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa 2013. LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI

Korkeakouluille ehdotetaan kansallista yhteistyötä

Korkeakoulupolitiikan asiantuntijat ehdottavat toimintamallia, jossa opiskelija voisi joustavasti hyödyntää opintokokonaisuuksia korkeakoulurajoista välittämättä.

Suomen Ekonomit, Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut esittävät korkeakouluille kansallista, alustamaista toimintamallia, jossa opiskelija voisi joustavasti hyödyntää korkeakoulujen opintokokonaisuuksia kansallisesti, korkeakoulurajoista ja maantieteen rajoituksista välittämättä.

– Alustamainen toimintatapa sopii hyvin myös työuran aikaiseen oppimiseen tutkintoja pienempinä osaamiskokonaisuuksina sekä koulutusviennin vahvistamiseen kansainvälisille koulutusmarkkinoille. Se tukee lisäksi tavoitetta pitää korkeakoulutus saavutettavana ympäri Suomea, kertoo koulutuspolitiikan asiantuntija Suvi Eriksson Suomen Ekonomeista.

Järjestöt ovat osallistuneet opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä käynnistämään korkeakouluvision valmisteluun.

Ne eivät kannata ehdotuksia uudesta korkeakoululaista, jolla tavoiteltaisiin erilaisia yhteenliittymiä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä.

Järjestöt kertovat haluavansa ehdottomasti pitää kiinni Suomen vahvuudesta tarjota opiskelijoille sekä tieteellisesti että ammatillisesti suuntautuneita korkeakoulututkintoja. Lainsäädäntöhankkeen sijaan järjestöjen mielestä tarvittaisiin sopimista uusista toimintatavoista ja niiden resursointia.

– SYL kannattaa mallia, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus oppia nykyistä monipuolisemmin koko järjestelmässämme. Korkeakoulujen yhteistyöstä puhutaan juhlapuheissa paljon, mutta usein se toteutuu vain paikallisella tasolla, toteaa yhteiskuntavaikuttamisen koordinaattori Niina Jurva Suomen ylioppilaskuntien liitosta.

Toimintamallin syntyminen edellyttäisi järjestöjen mukaan muutosta resurssien jakamistapaan.

– Rahanjaon pitää jatkossa vahvasti kannustaa tarjoamaan opetusta myös muille kuin korkeakoulun omille tutkinto-opiskelijoille. Tällaisia toimintamalleja on jo olemassa esimerkiksi tekniikan FITech-yhteistyöyliopiston, kauppatieteiden liiketoimintaosaamisen digiopintojen ja ammattikorkeakoulujen eAMK-hankkeen muodossa, muistuttaa koulutuspolitiikan asiantuntija Piritta Jokelainen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuista.

Järjestöt korostavat lisäksi, että kyseessä ei ole vielä valmis malli vaan syöte keskusteluun korkeakouluvisiosta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt