LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

”Konkurssi jos mikä opettaa yrittämään”

Suomen Yrittäjien mielestä konkurssin tehneen paluuta yrittäjäksi kannattaisi helpottaa.

Toista kertaa yrittävät menestyvät Suomen Yrittäjien mukaan paremmin, pysyvät toiminnassa keskimäärin pidempään, kasvavat nopeammin ja työllistävät useampia työntekijöitä kuin uudet yritykset. Konkurssin tehneen paluuta yrittäjäksi kannattaisikin järjestön mielestä helpottaa. 

– Konkurssin tehneen yrittäjän uuden yrityksen perustamiselle on Suomen lainsäädännössä ja käytännöissä useita esteitä. Niitä kannattaa purkaa, sillä konkurssi jos mikä opettaa yrittämään, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä toteaa tiedotteessa.

Suomen Yrittäjät julkisti perjantaina esityksensä asian korjaamiseksi Yrittäjän uusi mahdollisuus -asiakirjassa. Jos yrittäjä epäonnistuu, on järjestön mielestä sekä inhimillisesti oikeudenmukaista että yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista saada hänet nopeasti takaisin aktiiviseksi toimijaksi. Toisaalta myös velkojien intressit on samalla huomioitava.

Osa elinkeinoista edellyttää luvan saamista tai ilmoituksen tekemistä viranomaiselle. Joissain tapauksissa on lailla asetettu palveluntuottajalle tiettyjä edellytyksiä. Vaaditut edellytykset voivat kuitenkin estää yritystoiminnan perustamisen, jos henkilö on aikaisemmin ollut konkurssissa tai hänellä on maksamattomia velkoja ulosotossa.

Suomen Yrittäjien mukaan olisi perusteltua, että uuden alun esteenä olevat luvanvaraiset elinkeinojen edellytykset arvioidaan kokonaisuudessaan uudelleen.

Suomen Yrittäjät esittää, että mahdollisuutta lyhentää yrittäjien ja yritysten maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoja selvitetään. Jos velka on maksettu kokonaan tai sen peruste on lakannut olemasta, tulee merkintä poistaa rekisteristä nykyistä nopeammin.

– Nyt aikaa voi mennä jopa kaksi vuotta. Se on pitkä aika odottaa yrityksen perustamista, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen muistuttaa.

Lisäksi Suomen Yrittäjien mukaan pitää selvittää mahdollisuus säätää aloittavalle yrittäjälle lailla oikeus saada peruspalveluja, kuten pankki- ja vakuutuspalveluja sekä tietoliikennepalvelut, joita tarvitaan elinkeinon harjoittamiseen.

– Nyt tämä ei ole aina mahdollista, jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintöjä. Ilman näitä perusasioita yrityksen perustaminen on hyvin hankalaa, Toivonen toteaa.

Yrittäjän uusi alku voisi onnistua, jos hän pääsisi velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyn aloittamiselle on kuitenkin asetettu tiettyjä edellytyksiä ja esteitä, eikä konkurssin tehnyt yrittäjä pääse velkajärjestelyyn automaattisesti. Suomen Yrittäjien mukaan mukaan on perusteltua selvittää, voidaanko epäonnistuneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn helpottaa.

– On arvioita, voidaanko yrittäjien osalta luopua edellyttämästä 18 kuukauden työttömyyttä ennen velkajärjestelyn mahdollisuutta. Puolitoista vuotta on pitkä aika odottaa uuden yrityksen perustamista.

Vuosittain 2000 yritystä päätyy konkurssiin ja yli 400 hakee yrityssaneeraukseen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt