Maksuviiveet korostuivat erityisesti ravitsemustoiminnassa sekä rakentamisessa ja sen liitännäispalveluissa. LEHTIKUVA/JUSSI HELTTUNEN

Konkursseja tulossa – lain tavoite tuskin toteutuu

Intrumin mukaan konkurssien määrä tulee kasvamaan väliaikaisesta konkurssilaista huolimatta.

Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus jatkoi laskuaan, mutta aiempaa hitaammin. Myös yritysten välinen perintätoimeksiantojen määrä jäi viime vuodesta. Yritysten yleinen maksuviivekehitys on edelleen laskusuunnassa verrattuna edelliseen kvartaaliin.

Maksuviiveiden vähäisyys johtuu Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja Juha Iskalan mukaan pääosin talouden hiipumisesta sekä tavanomaista pidempien maksuaikojen myöntämisestä.

Maksuviiveellisten yritysten suhteellisen osuuden laskun lisäksi myös perintätoimeksiantojen kumulatiivinen kehitys jäi viime vuotta matalammalle tasolle.

– Tämä vahvistaa käsitystä, että taloudellisen toimeliaisuuden taso, maksuviiveiden kehitys ja perintään siirtyvien saatavien määrä kulkevat usein samaan suuntaan, Iskala toteaa.

Maksuviiveet korostuivat entisestään kysynnän heilahteluille alttiilla toimialoilla, kuten muun muassa ravitsemustoiminnassa sekä rakentamisessa ja sen liitännäispalveluissa.

Iskala ennakoi edessä olevan vaikeampia aikoja.

– Tammikuussa päättyvän väliaikaisen konkurssilain myötä konkurssien määrä tulee arviomme mukaan selkeästi kasvamaan, sillä suhdanne on monilla toimialoilla edelleen heikko. Lisäksi pian päättyvä lakimuutos on hidastanut konkurssiin hakemista merkittävästi, hän toteaa tiedotteessaan.

Iskalan mukaan helmikuussa voimaan tuleva uusi väliaikainen konkurssilaki kyllä antaa velalliselle hieman lisäaikaa järjestellä talousasioitaan, mutta ei valitettavasti tilannetta toiseksi muuta, koska konkurssiperintä kohdistuu vakavissa maksuvaikeuksissa oleviin yrityksiin.

– Nyt onkin syytä seurata yritysten maksukäyttäytymistä, jotta voi välttyä suuremmilta yllätyksiltä, hän arvioi.

Maakuntien välisessä tarkastelussa maksuviiveellisten yritysten osuus on pudonnut Lappia lukuun ottamatta.

– Lapin tilanne näyttää huolestuttavalta, kotimainen turismi ei ole pystynyt korvaamaan matkustusrajoitusten keskeyttämää ulkomaista kysyntää, Iskala toteaa.

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveiden kehitystä kuvaavan raportin pohjautuen yhtiön omaan dataan yli 300 000 suomalaisesta yrityksestä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt