Norjalaisia sotilaita. LEHTIKUVA / HANDOUT / U.S. ARMY NATIONAL GUARD PHOTO

Konfliktin uhka voi kasvattaa Norjan sotilasbudjettia

Norjalaiskomentajan mukaan puolustusta on vahvistettava merkittävästi.

Kansainvälinen tilanne on Norjan puolustusvoimien komentajan, amiraali Haakon Bruun-Hanssenin mukaan yhä epävakaampi. Sotilaallisen konfliktin riski myös Norjan lähialueilla on hänen mukaansa kasvanut, kun pohjoisten alueiden painoarvo Venäjän sotilaallisessa suunnittelussa on aiempaa suurempi.

– Jos tilanne kärjistyy, pohjoiset alueet ovat keskiössä. Siksi Norjanmeri on liittolaisillemme entistä tärkeämpi, Norjan yleisradioyhtiö NRK:n lainaama Bruun-Hanssen toteaa.

Vastauksena heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen hän suosittaa merkittävää tasokorotusta Norjan puolustusmenoihin. Asteittain tapahtuvat menolisäykset merkitsisivät puolustusbudjettiin nykytasoon nähden jopa noin 2,5 miljardin euron korotusta vuoteen 2028 mennessä.

Korotus mahdollistaisi Norjan puolustusvoimien mukaan joukkojen lisäykset kaikissa puolustushaaroissa ja vahvistaisi siten maan koko alueen puolustusta ja kriisinkestävyyttä.

– Tähän malliin ei sisälly ilmeisiä heikkouksia. Se tuottaa riittävästi taisteluvoimaa torjuakseen diplomaattista painostusta ja hillitäkseen vastustajan voimankäyttöaikeita Norjan maa- ja merialueilla, Bruun-Hanssenin esityksen perusteluissa todetaan.

Malliin sisältyisi muun muassa viisi uutta maavoimien mekanisoitua taisteluosastoa, neljä uutta fregattia, kaksi uutta rannikkoalusta, kuusitoista uutta taktista helikopteria sekä kaksi uutta taktista kuljetuskonetta.

Norjan puolustusministeri Frank Bakke-Jensen sanoo yhtyvänsä amiraali Bruun-Hanssenin arvioon, jonka mukaan maan puolustuskyky on heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen nähden riittämätön.

– Hallitus on ilmaissut pitävänsä selvänä, että puolustuksen vahvistamista on jatkettava, ministeri toteaa.

Amiraali Bruun-Hanssen on esitellyt suosittelemansa mallin lisäksi myös kolme muuta vaihtoehtoa Norjan puolustuksen kehittämiseksi. Niiden kustannusvaikutus olisi maltillisempi, mutta ne edellyttäisivät hänen mukaansa tinkimistä vähintään kyvystä suojata kaikkia strategisesti tärkeitä kohteita. Puolustuskyvyn jäädyttämistä nykytasolle hän ei pidä mahdollisena.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt