Kaikkien EU-maiden ja toimialojen on annettava oma panoksensa vihreän siirtymän toteuttamiseen. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

Komissiolta vihreän kehityksen investointiohjelma

Ohjelmalla halutaan ohjata investointeja Euroopan ilmastoneutraaliuden edistämiseksi.

Euroopan komissio on esitellyt tiistaina investointiohjelman EU:n ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi.

Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelman avulla on tarkoitus ohjata julkisia investointeja ilmastoneutraaliuteen tähtäävän, niin sanotun vihreän siirtymän rahoitukseen. Samalla pyritään saamaan liikkeelle myös yksityisiä varoja EU:n rahoitusmuotojen, erityisesti InvestEU-ohjelman, vetämänä.

Tavoitteena on saada aikaan vähintään biljoonan euron investoinnit ilmastoneutraaliuden edistämiseksi. Kaikkien EU-maiden ja toimialojen on annettava oma panoksensa siirtymän toteuttamiseen, mutta haasteiden suuruusluokka vaihtelee.

Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelma tuo vihreän siirtymän edellyttämää lisärahoitusta kaikille EU:n alueille.

Joillakin alueilla vihreä siirtymä kuitenkin aiheuttaa komission mukaan erityisen voimakkaita taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Komissio esittääkin oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia, jonka avulla saadaan näillä alueilla investoitua vähintään 100 miljardia euroa kaudella 2021–2027.

Mekanismin avulla rahoitetaan investointeja, joilla autetaan fossiilisten polttoaineiden arvoketjuista riippuvaisia työntekijöitä ja yhteisöjä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt