Komissio käynnistää laajan pohdinnan globalisaation hallinnasta

Komissio haluaa selvittää, miten globalisaatiokehitykseen tulisi pyrkiä vaikuttamaan.

Komissio on julkaissut pohdinta-asiakirjan, jonka tarkoituksena on kysyä kansalaisilta, järjestöiltä, Euroopan unionin muilta toimielimiltä ja EU-maiden hallituksilta, kuinka EU ja sen jäsenvaltiot voisivat vaikuttaa globalisaatioon oikealla tavalla.

Noin kolmannes kansantulostamme EU:ssa on peräisin muun maailman kanssa käymästämme kaupasta, selviää komission tiedotteesta.

Kansainvälisten markkinoiden kasvun myötä Euroopan vienti on kasvanut, minkä avulla Euroopassa on voitu tarjota paremmin palkattuja työpaikkoja.

EU-maat voivat tuottaa enemmän pienemmin kustannuksin erikoistumalla siihen, mitä ne tekevät parhaiten. Tämä kasvattaa kuluttajien ostovoimaa.

Ihmiset matkustelevat, työskentelevät, opiskelevat ja asuvat vapaasti eri maissa. He ovat toisiinsa yhteydessä verkossa ja jakavat toisilleen ajatuksiaan, kertovat kulttuureistaan ja tuovat esiin kokemuksiaan.

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua verkko-opintoihin, joita johtavat yliopistot kautta maailman järjestävät. Kansainvälinen kilpailu ja tieteellinen yhteistyö ovat kiihdyttäneet innovointia.

Globalisaation avulla sadat miljoonat ihmiset ovat lisäksi päässeet irti köyhyydestä ja köyhemmät maat ovat voineet kuroa umpeen eroa muihin maihin.

Mutta globalisaatio tuo mukanaan myös haasteita.

Monet eurooppalaiset pelkäävät, että globalisaatio johtaa eriarvoisuuteen, työpaikkojen katoamiseen, sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja löysempiin ympäristöä, terveyttä ja yksityisyyden suojaa koskeviin normeihin.

Toisinaan he kokevat myös, että heidän identiteettinsä, perinteensä ja elämäntapansa ovat uhattuina.

Nämä huolenaiheet on tunnustettava, ja niiden johdosta on ryhdyttävä toimiin.

Komission ensisijaisia tavoitteita ovat globalisaation hallinta, maailmanjärjestyksen muuttaminen paremmaksi, korkeatasoisten normien ja arvojen edistäminen Euroopan ulkopuolella, Euroopan kansalaisten suojaaminen epäreiluja käytäntöjä vastaan sekä yhteiskuntiemme sopeutuvuuden ja talouksiemme kilpailukyvyn parantaminen.

Komissio haluaa nyt saada selvän kuvan siitä, miten EU-kansalaiset ja heidän valitsemansa johtajat ja päätöksentekijät haluavat globalisaatioon suhtautua ja miten globalisaatiokehitykseen tulisi pyrkiä vaikuttamaan.

Tähän keskusteluun löytyy pohjaa tänään julkaistusta pohdinta-asiakirjasta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt