EU:ssa valmistellaan ilmiantajjlle parempaa suojaa. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Komissio ehdottaa isoa määrärahaa EU:n puolustusrahastolle

Komissio antoi keskiviikkona ehdotukset puolustusrahaston, rauhanrahaston ja EU:n sisäisen turvallisuuden tulevasta rahoituksesta.

Komissio ehdottaa seuraavaksi rahoituskaudeksi eli vuosiksi 2021–2027 Euroopan puolustusrahastolle 13 miljardin, EU-budjetin ulkopuoliselle rauhanrahastolle 10,5 miljardin ja EU:n sisäisen turvallisuuden lisäämiseen 4,8 miljardin euron määrärahoja.

Puolustusrahastosta myönnetään rahoitusta kansalliset rajat ylittäviin investointeihin edistyksellisiin ja yhteentoimiviin teknologioihin ja tarvikkeisiin, esimerkiksi ohjelmistojen salaustekniikoihin ja drone-teknologiaan.

Rauhanrahasto on EU-budjetin ulkopuolinen rahoitusjärjestely, joka pyrkii parantamaan EU:n mahdollisuuksia ehkäistä konflikteja, rakentaa rauhaa ja taata kansainvälinen turvallisuus.

EU:n sisäisen turvallisuuden rahastolle (ISF) ehdotetaan 2,5 miljardin euron määrärahaa.

Tämän lisäksi ehdotetaan lähes 1,2 miljardia euroa ydinlaitosten turvalliseen käytöstä poistamiseen sekä 1,1 miljardia euroa turvallisuuden alalla toimivien EU:n virastojen vahvistamiseen.

Puolustusrahastosta rahoitetaan prioriteetteja, joista EU-maat ovat sopineet yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä muiden alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Naton, yhteydessä. Tukea saavissa hankkeissa on oltava vähintään kolme osallistujaa vähintään kolmesta EU-maasta. EU yhteisrahoittaa prototyyppien kehittämistä ainoastaan, jos EU-maat sitoutuvat hankkimaan valmiin tuotteen.

Pk- ja mid-cap-yritysten osallistumista kansallisten rajojen yli kannustetaan vahvasti, sillä niille myönnetään suurempia rahoitusosuuksia, ja pk-yrityksiä sisältävät yhteistyöhankkeet ovat etusijalla.

Rauhanrahasto kokoaa yhteen jo käytössä olevat EU-budjetin ulkopuoliset turvallisuus- ja puolustusalan mekanismit, jotta voidaan poistaa niiden toiminnassa todetut puutteet ja rajoitukset.

Rauhanrahasto tehostaa EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sotilasoperaatioiden rahoitusta, helpottaa EU:n osallistumista EU:n kumppaneiden johtamiin rauhanoperaatioihin sekä laajentaa EU:n mahdollisuuksia antaa sotilaallista ja puolustuksellista tukea.

Rauhanrahasto kattaa menot, joita ei voida EU:n perussopimusten mukaan rahoittaa EU:n talousarviosta niiden sotilaallisten tai puolustuksellisten vaikutusten vuoksi.

Sisäisen turvallisuuden rahastossa on kolme uutta tavoitetta, eli lisätä EU:n lainvalvontaviranomaisten välistä tiedonvaihtoa, tehostaa yhteisiä rajat ylittäviä toimintoja ja lisätä valmiuksia torjua ja ehkäistä rikoksia ja radikalisoitumista.

Ensisijaisia turvallisuushaasteita ovat terrorismin ja radikalisoitumisen, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden sekä kyberrikollisuuden torjunta ja rikosten uhrien suojelu.

Sisäisen turvallisuuden rahaston lisäksi esitetään erikseen lähes 1,1 miljardia euroa turvallisuusalalla toimiville EU:n muille virastoille, joita ovat Euroopan poliisivirasto (EUROPOL), Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA).

Ydinlaitosten turvalliseen käytöstä poistamiseen Bulgariassa, Slovakiassa ja Liettuassa ehdotetaan 1,2 miljardin euron määrärahoja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt