Britannian asevoimien kyky kyberiskuihin on tunnustettu jo pitkään. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Komentaja sanoo Britannian kykenevän tuhoisaan iskuun

Kenraali vertaa vallitsevaa tilannetta vuoden 1940 ilmasotaan natsi-Saksaa vastaan.

Britannia voi tarvittaessa hajottaa, lamauttaa ja tuhota vihollisensa kriittistä infrastruktuuria kybersodankäynnin keinoin, sanoo maan asevoimien strategista esikuntaa johtava kenraali Sir Patrick Sanders.

Hän on saanut Guardianin mukaan pääministeri Boris Johnsonilta tehtäväkseen varmistaa Britannian aseman johtavana, täyden keinovalikoiman kybermahtina, joka pystyy paitsi puolustautumaan kyberuhkia vastaan, myös toteuttamaan itse hyökkäyksiä.

– Noudattamamme kahtiajako sodan ja rauhan välillä ei enää päde. Vastustajamme käyttävät kaikkia keinoja saavuttaakseen etua sodan kynnystä ylittämättä ja kerryttävät yliotetta salakavalasti ja vääjäämättömästi, kenraali Sanders toteaa.

Vaikka Britannian asevoimien kyky kyberiskuihin on tunnustettu jo pitkään, sitä on kommentoitu julkisesti vain harvoin. Nyt Sanders kertoo hyökkäyksellisiä kybersuorituskykyjä kehitetyn tiiviissä yhteistyössä maan signaalitiedustelusta vastaavan turvallisuusviranomaisen (GCHQ) kanssa.

Kyberhyökkäyksiä voidaan hänen mukaansa kohdistaa vihollisen kriittisiin suorituskykyihin ja infraan. Kohteet voivat olla niin strategisia kuin taktisia, ja niihin saatetaan iskeä joko yksinomaan kybermenetelmin tai rinnan perinteisen sotilaallisen voiman kanssa.

Kuin taistelu Englannista

Britannian viranomaiset ovat olleet toistaiseksi varsin haluttomia ilmaisemaan, millaista kybertoimintaa ne pitävät hyväksyttävänä. Kenraali Sanderskin tyytyy vain toteamaan, että kaikki kyberoperaatiot toteutetaan ”tiukoin laillisin ja eettisin järjestelyin”.

Maan asevoimiin kohdistuu Sandersin mukaan tätä nykyä keskimäärin 60 henkilöstön toimenpiteitä edellyttävää kyberhyökkäystä joka päivä. Jos kyse olisi ilmasodasta, se vertautuisi hänen mukaansa vuoden 1940 taisteluun Englannista, ja kyberoperaatioiden johtokeskus Corsham olisi kuin toisen maailmansodan aikainen hävittäjäesikunta Bentley Prioryssa.

Pääministeri Johnsonin ykkösneuvonantaja Dominic Cummings on Guardianin mukaan kiinnostunut sotilasteknologiasta. Hänen kerrotaan myös ajavan nykyistä suurempaa panostusta kybersodankäynnin suorituskykyihin, joiden odotetaan nousevan keskeiseen rooliin parhaillaan valmisteltavassa puolustusselonteossa.

Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, ilmoittaako Johnson tässä yhteydessä pitkään valmisteilla olleiden kansallisten kyberjoukkojen perustamisesta. Ajatuksena on ollut, että joukot toimisivat asevoimien ja GCHQ:n yhteisessä ohjauksessa, mutta hanke on viivästynyt organisaatioiden keskinäisten reviirikiistojen vuoksi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt