EVAn mukaan pahimmalta voidaan vielä välttyä, jos palkoissa joustetaan alaspäin. LEHTIKUVA/MILLA TAKALA

Neljä viidestä selvisi koronan talousvaikeuksilta

Kyselyssä 17 prosenttia arvioi, että epidemian vuoksi kulutukseen jäi aiempaa vähemmän rahaa.

Koronaepidemia ei ole heikentänyt suurimman osan henkilökohtaista taloutta tai mahdollisuuksia kuluttaa samalla tavoin kuin aiemmin.

Verkkouutisten, Hufvudstadsbladetin ja Maaseudun Tulevaisuuden kyselyssä 75 prosenttia sanoi, että mahdollisuudet kuluttaa eivät ole muuttuneet tavanomaisesta.

17 prosenttia arvioi, että varaa kuluttaa on aiempaa vähemmän. Viidellä prosentilla taloustilanne oli kohentunut koronaepidemian aikana.

Tilanne oli samankaltainen nais- ja miesvastaajilla. Koronaepidemian kielteisimmät vaikutukset vaikuttavat kohdistuneen nuorempiin ikäluokkiin, sillä 28 prosenttia alle 31-vuotiaista arvioi rahatilanteensa heikentyneen. 31–39-vuotiaiden ryhmässä vastaava osuus oli 23 prosenttia.

Nuorten ryhmässä oli toisaalta eniten niitä, jotka arvioivat kulutusmahdollisuuksien kohentuneen. Alle 31-vuotiaista näin vastasi kymmenen prosenttia, mutta esimerkiksi 50–59-vuotiaiden ryhmästä vain kaksi prosenttia.

61 prosenttia vastaajista sanoi, että on kyennyt säästämään koronaepidemian aikana rahaa kuten aiemminkin. Aiempaa vähemmän pystyi säästämään 20 prosenttia ja aiempaa enemmän 15 prosenttia. Viisi prosenttia ei osannut arvioida tilannetta.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1 079 suomalaista. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +-3,1 prosenttiyksikköä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt