”Kolmas tukipaketti ylläpitäisi toiveita rahojen takaisin saamisesta”

Riippumaton ekonomisti Roger Wessman uskoo, että euromaat ovat valmiita myöntämään Kreikalle kolmannen tukipaketin.

Ekonomisti Roger Wessman uskoo, että muilla euromailla riittää vielä solidaarisuutta Kreikan kolmanteen tukipakettiin.

– Olen aika luottavainen, että jos ollaan tilanteessa, jossa muut euromaat saavat suoraan sanella ehtoja, niin kyllä silloin sellainen sopimus voidaan tehdä, johon muut euromaat ovat valmiita, Wessman sanoo.

Hän huomauttaa, että muiden euromaiden intresseissä on, että Kreikka saadaan järjestykseen ja pysymään eurossa.

– Kysehän ei ole siitä, että uuden sopimuksen myötä lähetettäisiin lisää rahaa Kreikalle.

Tukilainoja myönnettäisiin vanhojen tukilainojen takaisin maksamiseen, eli käytännössä pidennettäisiin lainojen takaisinmaksuaikaa. Nyt neuvotellaan siitä, millä aikataululla Kreikasta saataisiin jotain rahaa takaisin. Viimeisen vuoden aikana Kreikka on jo maksanut nettomääräisesti takaisin velkojilleen enemmän kuin se on saanut uutta velkaa.

– Ihan itsekkäästi ajatellen, ilman mitään solidaarisuuden ajatusta, on järkevämpää päästä sopuun asiasta.

Jos Kreikka lähtisi eurosta, niin Wessmanin mukaan lähtökohtaisesti voitaisiin olla varmoja, että lyhyellä tähtäimellä mitään rahoja ei saada takaisin.

– Kolmas tukipaketti ylläpitäisi toivetta, että rahoja saataisiin jossain vaiheessa takaisin. Siinä mielessä se olisi houkuttelevampi ratkaisu.

Suomellekin koituvat tappiot olisivat pienempiä, jos tukipaketin myötä osa kreikkalaisista pankeista paenneista rahoista palautuisi takaisin, ja pankit voisivat maksaa Euroopan keskuspankilta (EKP) ottamaa lainaa takaisin.

Suomi on antanut Kreikalle suoria lainoja ja takauksia noin neljän miljardin edestä ja EKP:n kautta pari miljardia. Kolmas tukipaketti voitaisiin myöntää Euroopan vakausmekanismista (EVM) ilman, että Suomen tarvitsisi kasvata vastuitaan.

Hyppy tuntemattomaan

Kreikka jätti eilen euroryhmälle pyynnön uudesta, kaksivuotisesta 30 miljardin euron rahoitustukiohjelmasta, joka myönnettäisiin EVM:sta. Euroryhmä käsittelee hakemusta tänään illalla kokouksessaan.

Eilen euroryhmä hylkäsi Kreikan pyynnön pidentää toista lainaohjelmaansa, joka päättyi eilen ja joka oli myönnetty lakkautettavasta Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV). Päätökset uudesta tukiohjelmasta tehdään vasta Kreikan kansanäänestyksen jälkeen.

Kreikan ensi sunnuntaina pidettävässä kansanäänestyksessä kysytään, pitäisikö velkojien viime viikon perjantaina tekemä ehdotus hyväksyä. Kreikan pääministeri Alexis Tsipras on kehottanut kreikkalaisia äänestämään ”ei”.

”Ei”-äänten voitto tarkoittaisi Wessmanin mukaan sitä, että kaaos Kreikassa jatkuisi.

– Se olisi hyppy tuntemattomaan. En näe mitään edellytyksiä sille, että sen pohjalta voisi mitään neuvotteluja euroryhmän kanssa jatkaa.

Wessmanin mukaan epäluottamus euroryhmän muiden jäsenten ja Syrizan välillä on käytyjen neuvotteluiden jälkeen niin suuri, että on vaikea nähdä, miten ne voisivat saada sovun aikaan.

– Silloin ollaan käytännössä sellaisessa tilanteessa, että rahat ovat Kreikalta loppu, ja pankkijärjestelmä on pysähdyksissä. Ei siinä silloin juuri muuta vaihtoehtoa ole kuin alkaa rakentaa omaa valuuttajärjestelmää.

Wessman huomauttaa, ettei oman valuuttajärjestelmän rakentaminenkaan olisi helppo juttu. Varsinkaan, kun Syrizan mielestä ”ei”-ääni ei tarkoita sitä, että Kreikka jättäisi eurojärjestelmän.

– Pahimmassa tapauksessa maa ajautuu täydelliseen sekasortoon.

Uusi hallitus tai vaalit

”Kyllä”-äänten voitto tarkoittaisi Wessmanin mukaan sitä, että neuvottelut uudesta tukipaketista jatkuisivat ja Kreikka jatkaisi euron jäsenenä.

– Jos kreikkalaiset äänestävät kyllä, he lähettävät viestin, että hallituksen pitäisi hyväksyä euroryhmän ehdotus. Silloin hallituksen neuvotteluasema on aika heikko, Wessman sanoo.

Vaikka kreikkalaiset eivät ota kansanäänestyksessä suoraan kantaan hallitukseen, tilanne olisi hankala, kun hallitus on kampanjoinut hylkäämisen puolesta.

Poliittisen kriisin ratkaisemiseksi kyseeseen saataisi tulla uuden hallituksen muodostaminen tai uudet vaalit. Uutta hallitusta olisi kuitenkin vaikea muodostaa ilman Syrizaa, sillä Syrizalla on lähes puolet paikoista parlamentissa.

Neuvottelut täytyy Wessmanin mukaan käydä kuitenkin mahdollisimman nopeasti, sillä kreikkalainen pankkijärjestelmä on pysähdyksissä, eikä tilanne voi jatkua pitkään. Toistaiseksi pankit on suljettu tämän viikon loppuun asti.

– Siihen uudet vaalit sopivat huonosti.

Hänen mukaansa yksi vaihtoehto on, että Kreikkaan muodostettaisiin kaikkien vastuullisten puolueiden hallitus, johon tulisivat Syrizan lisäksi vanhat valtapuolueet ja joka toteuttaisi virkamieshallituksena neuvottelut kansanäänestyksen antaman ohjeistuksen mukaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt