Hoitajia Tukholman Sodersjukhusetin teho-osastolla. LEHTIKUVA / AFP Jonathan Nackstrand

Kolmas alle 20-vuotiaan koronakuolema Ruotsissa

Uppsalassa kuoli 10−19-vuotias henkilö, aiemmat kuolonuhrit olivat alle 10-vuotiaita.

Ruotsissa Uppsalan alueella on todettu 10−19-vuotiaan henkilön koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus. Asiasta uutisoi Aftonbladet.

Alueella ei ole aiemmin todettu yhtä nuorten henkilön koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kuolleen henkilön tarkkaa ikää tai sitä, oliko hänellä joitakin muita sairauksia, ei kerrota yksityisyydensuojan vuoksi.

Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten julkaisi 12. marraskuuta lasten ja nuorten koronavirusta käsittelevän raportin. Sen mukaan Ruotsissa covid-19-virukseen liittyy kaksi 0−9-vuotiaan henkilön kuolemaa.

Raportin mukaan tuolloin vielä yksikään 10−19-vuotias ei ollut Ruotsissa kokenut koronaan liittyvää kuolemaa.

Raportissa verrataan Ruotsin kuolonuhreja Yhdysvaltojen kuolemantapauksiin, joista 121 on ollut alle 21-vuotiaiden keskuudessa. Heistä 75 prosentilla oli yksi taustasairaus ja 45 prosentilla vähintään kaksi taustasairautta. Raportin mukaan voidaan todeta, että lasten kuolemat koronavirukseen ovat erittäin harvinaisia niin Ruotsissa kuin kansainvälisesti.

Koronavirukseen sairastuneita 0−9-vuotiaita oli Ruotsissa raportin mukaan 1107 eli 0,8 prosenttia kaikista tartunnan saaneista. 10−19-vuotiaiden ikäryhmän vastaavat luvut olivat 9338 ja 6,8 prosenttia.

Ruotsin sosiaalihallituksen tilastoissa ei ole eritelty alle 50-vuotiaiden koronatapauksia ikäryhmittäin. Niiden mukaan marraskuun 23. päivään mennessä Ruotsissa oli todettu 71 alle 50-vuotiaiden koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kuolleista 47 oli miehiä ja 24 naisia.

Kaikkiaan koronaan liittyviä kuolemia oli Ruotsissa todettu tuolloin 6460.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt